Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej w Krakowie na starcie sezonu grzewczego

Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej w Krakowie na starcie sezonu grzewczego

Z początkiem nowego okresu grzewczego, miejska straż rozpoczęła inspekcje dotyczące przestrzegania uchwały antysmogowej. Ta regulacja obowiązuje na terenie Krakowa już od czterech lat. Przeprowadzone badania pokazują, że notuje się rokrocznie spadek liczby zgłoszeń do dyżurnych strażników miejskich. Większość napływających spraw dotyczy jednak posesji i nieruchomości usytuowanych na obszarach sąsiadujących gmin.

Sejmik Województwa Małopolskiego ustanowił 15 stycznia 2016 roku zakaz używania paliw stałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Decyzja ta obejmowała restrykcje w eksploatacji urządzeń, które służą do spalania paliw. Konsekwencją tej uchwały było zezwolenie na stosowanie tylko paliw gazowych w instalacjach grzewczych od 1 września 2019 roku. Gaz ziemny wysokometanowy, zaazotowany oraz lekki olej opałowy to jedyne dopuszczalne paliwa.

Osoby nieprzestrzegające postanowień uchwały antysmogowej muszą liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w prawie. Do takich należą: pouczenie, mandat karny od 20 do 500 złotych albo skierowanie sprawy do sądu o nałożenie grzywny aż do 5 tysięcy złotych.

Każde stwierdzenie naruszenia uchwały antysmogowej i spalania paliw stałych jest rozpatrywane jako indywidualny przypadek. Strażnicy miejski decydują o ewentualnych sankcjach na podstawie aspektów socjalnych, formalno-prawnych oraz technicznych.

Wszelkie nieprawidłowości związane ze spalaniem niedozwolonych paliw stałych lub odpadów powinny być zgłaszane bezpośrednio pod numer interwencyjny 986, na który można dzwonić bezpłatnie.