Nowa Huta w Krakowie: Nowoczesne Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych powstaje w szybkim tempie

Nowa Huta w Krakowie: Nowoczesne Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych powstaje w szybkim tempie

W obszarze dawnego przemysłu Nowej Huty, w otoczeniu ulic Igołomskiej i Cementowej, trwają zaawansowane prace nad konstrukcją Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych. Pierwszy etap budowy centrum jest planowany do ukończenia na koniec czerwca.

Obecnie członkowie Zarządu MPO Kraków spotkali się z Andrzejem Kuligiem, zastępcą prezydenta Krakowa, na terenie powstającego centrum, aby omówić dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na przyszłość.

Jak podkreśla Henryk Kultys, prezes MPO Kraków, miasto od 2013 roku sukcesywnie implementuje elementy Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), tworząc solidny i efektywny system zarządzania energią, surowcami, a także odpadami. Wszystko to jest zarządzane przez gminną firmę – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Dzięki temu Kraków jest jednym z miast z najwyższym wskaźnikiem recyklingu w Polsce.

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie to wielozadaniowy projekt realizowany etapami. Zakłada on budowę zakładu recyklingu tworzyw sztucznych, zakładu odzysku odpadów komunalnych i wielkogabarytowych oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo powstanie hala magazynowa odpadów przeznaczona do przetwarzania, a na dachach budynków zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne w celu obniżenia kosztów utrzymania.

Planowane Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych znajduje się na prawie 7-hektarowym terenie Kombinatu Huty ArcelorMittal Poland SA w Krakowie.

Pierwszy etap obejmuje budowę centrum recyklingu tworzyw sztucznych, które obejmuje instalację do recyklingu folii z tworzyw sztucznych, halę magazynową odpadów komunalnych, budynki zaplecza socjalnego, administracyjno-biurowego i portierni oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą.

Koszt całkowity pierwszego etapu wyniesie około 245 milionów złotych. MPO Kraków uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wartości 149 550 000 złotych jako pożyczkę oraz dodatkową dotację w wysokości 30 000 000 złotych.

Zgodnie z planem, pierwszy etap budowy Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie ma zostać zakończony do 30 czerwca 2024 roku.