Nowa organizacja ruchu na ulicy Kocmyrzowskiej w związku z budową węzła z trasą S7

Nowa organizacja ruchu na ulicy Kocmyrzowskiej w związku z budową węzła z trasą S7

Z dniem 25 stycznia, czwartek, nastąpiło wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego na ulicy Kocmyrzowskiej, która znajduje się w rejonie konstruowanego węzła drogowego z trasą S7. Za całość tej inwestycji odpowiedzialność ponosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W miejscu, gdzie ulica Kocmyrzowska krzyżuje się z ulicą Makuszyńskiego, wykonano zwężenie pasa ruchu prowadzącego do Kocmyrzowa. Na odcinku długości około 120 metrów drogowcy wprowadzili ograniczenie prędkości do 40 km/h. Pomimo tych zmian, ruch drogowy jest nadal utrzymany w obu kierunkach.

Najnowsza modyfikacja organizacji ruchu jest ściśle powiązana z realizacją prace budowlane przepustu pod samą ulicą Kocmyrzowską.

Wcześniej, bo już od 15 stycznia, obowiązuje inna nowa organizacja ruchu na ul. Kocmyrzowskiej. Dotyczy ona obszaru skrzyżowania z ulicą Poległych w Krzesławicach. Na odcinku około 60 metrów ruch pojazdów został przeniesiony na tymczasową jezdnię. Tego samego dnia, na okres mniej więcej dwóch tygodni, zamknięto możliwość wjazdu i wyjazdu z ulicy Jarzębiny.