Opinia publiczna wobec planów integracji przystanków komunikacyjnych w Opatkowicach

Opinia publiczna wobec planów integracji przystanków komunikacyjnych w Opatkowicach

Raport odnośnie przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu łączenia przystanku komunikacji miejskiej z przystankiem kolejowym w Opatkowicach jest już dostępny. Wyrażono w nim wiele negatywnych opinii na temat tej inicjatywy. Konsultacje te miały miejsce pomiędzy 22 czerwca a 14 lipca bieżącego roku. Przedmiotowa inwestycja skupia się na rozbudowie ulicy Studniarskiego, włączając w to konieczną infrastrukturę techniczną i publiczne miejsca parkingowe, a także budowę pętli autobusowej i parkingu typu „Parkuj i jedź”, mającego pomieścić około 105 samochodów.

Projekt zakłada również utworzenie publicznych miejsc parkingowych przy ulicy Studniarskiego, obsługę sąsiednich terenów, budowę chodników, a także parking rowerowy i ścieżki rowerowe. Ponadto, planowane jest zamknięcie istniejącego przejazdu kolejowego na ulicy Studniarskiego. To założenie jest zgodne z wytycznymi PKP oraz oddzielnie sformułowanym planem budowy drogi dojazdowej do SKA Opatkowice od strony północnej z pętlą autobusową, parkingiem P+R i tunelem dla pieszych i rowerzystów.

Wszystkie uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych zostały uwzględnione w raporcie. Każdy wniosek zawarty w formularzu konsultacyjnym, jak również wypowiedzi wygłoszone podczas spotkań konsultacyjnych, były poddawane indywidualnej analizie. Niektórzy uczestnicy wyrazili poparcie dla budowy publicznego parkingu oraz parkingu P+R. Warto jednak wspomnieć, że pojawiły się też głosy przeciwne tej inwestycji, a także krytykujące proponowane rozwiązania projektu.

Podczas procesu konsultacyjnego starano się zrozumieć specyficzne zagadnienia, które następnie były przedmiotem dalszych szczegółowych dyskusji. Przedstawioną wizję uznano za nieodpowiadającą oczekiwaniom mieszkańców. Pewna część uczestników konsultacji wyraziła krytykę wobec propozycji, uważając je za nazbyt ingerujące w lokalną przestrzeń.