Otwarcie ekologicznego "glebarium" na terenie Politechniki Krakowskiej

Otwarcie ekologicznego "glebarium" na terenie Politechniki Krakowskiej

Na terenach kampusu Politechniki Krakowskiej, zlokalizowanym w sercu miasta, studenci uruchomili „glebarium”. Jest to specjalny obszar przeznaczony do procesu dekompozycji biomasy, kompostowania oraz produkcji wartościowej materii organicznej. W realizacji projektu pomagali uczniowie maturalni z Bielska-Białej.

Dr inż. arch. krajobrazu Kasper Jakubowski, ekspert w zakresie projektowania eko-przestrzeni zieleni, który był liderem warsztatów z tworzenia „glebarium”, poinformował, że dzięki tej aktywności stworzono w Krakowie ekologiczne schronienie dla ogromnej ilości mikroorganizmów. Te mikroskopijne istoty pełnią rolę małych inżynierów poprawiając miejski ekosystem.

„Glebarium”, pierwsze takie miejsce na terenie Politechniki Krakowskiej, zostało stworzone przez studentów z Koła Naukowego Landscapes Wydziału Architektury PK na kampusie przy ul. Warszawskiej. W ich pracach asystowali uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej.

Nazwa „glebarium” jest kreatywnym nawiązaniem do wystawy Atropocen (2022) artystyczno-ekologicznej pracowni Centrala, która zainicjowała debatę na temat roli „brudnych” procesów w architekturze.

Studenci Politechniki Krakowskiej przeprowadzili projekt „glebarium” używając wiklinowego płotka do wyznaczenia obszaru na trawiastym fragmencie kampusu. Wypełnili go kartonami, resztkami roślinnymi, jesiennymi liśćmi, chrustem, trawą, żołędziami i orzechami, wiórami oraz kilkoma kawałkami drewna, które służyły jako domki dla owadów.

Podczas warsztatów nad budową „glebarium”, przypomniano uczestnikom, że procesy gnicia, obumierania, dekompozycji i próchnienia są integralnymi elementami natury, a także metabolizmu miasta. W związku z tym, zasługują na nasze zainteresowanie, a nawet na swoje miejsce w przestrzeni publicznej.

Wykorzystanie biomasy na miejscu – jak jesiennych liści, gnijących kłód czy pokosów traw, przynosi wiele korzyści dla środowiska: tworzy glebę pełną życia, zmniejsza emisję związaną z transportem odpadów biologicznych oraz ich zbieraniem i utylizacją poza miastem, poprawia obieg azotu i węgla w przyrodzie, zatrzymuje wodę, stwarza też warunki życia dla ogromnej ilości mikroorganizmów glebowych.

„Glebarium” na Politechnice Krakowskiej będzie służyło jako miejsce do przeprowadzania zajęć edukacyjnych dla studentów. Ma ono także na celu podniesienie świadomości ekologicznej całej społeczności uczelni. Będzie tam również produkowany kompost o wysokiej jakości, który może być wykorzystany do pielęgnacji zieleni na terenie głównego kampusu uczelni.

Zostało ono stworzone jako część warsztatów towarzyszących XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej „Cele zrównoważonego rozwoju a zarządzanie krajobrazem kulturowym i jego elementami”.