Plan rozbudowy sieci żłobków samorządowych w Krakowie przez Zarząd Inwestycji Miejskich

Plan rozbudowy sieci żłobków samorządowych w Krakowie przez Zarząd Inwestycji Miejskich

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) jest w trakcie realizacji planu budowy nowych żłobków na terenie Krakowa. Dzielnice Zwierzyniec oraz Wzgórza Krzesławickie to miejsca, gdzie powstaną najbliższe placówki. Budowa tych obiektów zostanie sfinansowana dzięki rządowemu programowi MALUCH+ na lata 2022-2029.

Samorządowy żłobek na terenie dzielnicy VII ma powstać przy ul. ks. Józefa zgodnie z tradycyjnymi metodami budowlanymi. W założeniu ma on pomieścić około 100 dzieci. Projektowany obiekt będzie usytuowany na działce gminnej położonej przy skrzyżowaniu z ul. Benedyktowicza.

Wstępne etapy realizacji projektu obejmują stworzenie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przez krakowską firmę projektową ah! design Agnieszka Hornowska. Przedsiębiorstwo to wygrało ogłoszony przez ZIM przetarg publiczny oferując najkorzystniejszą cenę – 23 699 zł.

Plany ZIM przewidują także budowę kolejnego żłobka przy ul. Wadowskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Glinik na terenie dzielnicy Wzgórza Krzesławickie. Ta placówka, zaprojektowana w technologii modułowej, ma również pomieścić około 100 dzieci. Projekt koncepcyjny i funkcjonalno-użytkowy zostanie opracowany przez tę samą firmę – ah! design Agnieszka Hornowska, która zaoferowała za to zlecenie kwotę 19 776 zł.

Plan ZIM zakłada nie tylko budowę nowych, ale także modernizację istniejących już żłobków. Wszystkie te działania będą dofinansowane z programu MALUCH+ na lata 2022–2029. Realizacja tych planów umożliwi zwiększenie liczby miejsc opieki nad najmłodszymi o blisko 1100.