Wiceminister infrastruktury zapowiada skrócenie czasu podróży pociągiem z Krakowa do Gdańska do 4,5 godziny do 2030 roku

Wiceminister infrastruktury zapowiada skrócenie czasu podróży pociągiem z Krakowa do Gdańska do 4,5 godziny do 2030 roku

Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, podczas rozmowy z dziennikarzami „Rzeczpospolitej” w poniedziałek, obiecał ulepszenie parametrów Centralnej Magistrali Kolejowej – sieci linii kolejowych łączących Kraków i Katowice z Warszawą i Trójmiastem – przed końcem 2030 roku. Wyraził przekonanie, że te zmiany umożliwią skrócenie czasu podróży na trasie 620-kilometrowej z Krakowa do Gdańska do cztery i pół godziny, co odpowiadałoby standardom europejskim.

Dr Jakub Majewski, prezes fundacji Pro Kolej, w wywiadzie zwrócił uwagę, że realizacja planu skrócenia czasu przejazdu do czterech i pół godziny wymaga efektywnego przeprowadzenia podróży przez węzeł warszawski. Zaznaczył, że powinno to być możliwe dzięki modernizacji linii średnicowej oraz budowie nowych dworców Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia do 2030 roku. Wyraził jednak obawy, czy zakrojone na szeroką skalę inwestycje modernizacyjne w stolicy zostaną zakończone na czas.