Plany na rozbudowę sieci dróg rowerowych w Krakowie

Plany na rozbudowę sieci dróg rowerowych w Krakowie

Aktualnie w Krakowie prowadzone są prace nad programem „Wisła łączy” oraz trasą rowerową wokół historycznych dworów i pałaców nowohuckich. Jeżeli oba projekty zostaną zakończone z powodzeniem, miasto zyska kilkadziesiąt nowych tras rowerowych.

Radny miasta Krakowa, Łukasz Sęk, wystosował pismo do lokalnych władz na temat terenu położonego wzdłuż rzeki Dłubni. Konkretnie chodzi o obszar od ulicy Wańkowicza aż do alei Solidarności. Z opisu radnego wynika, że znajdujący się tam obecnie przejazd jest mocno wyeksploatowany i pokryty błotem.

Łukasz Sęk podkreśla, że mimo to ten teren jest problematyczny dla cyklistów, szczególnie ze względu na szybko zarastające go chwasty. Według radnego, po odpowiednim uporządkowaniu i utwardzeniu, ten szlak stanowiłby świetne dopełnienie już istniejących tras rowerowych w tym rejonie, zapewniając ich ciągłość. Jego zdaniem, wymagałoby to jedynie podstawowych prac konserwacyjnych, niewymagających daleko idącej ingerencji w naturalne środowisko. Radny zapytał również o plany miasta dotyczące budowy ścieżki rowerowej na omawianym obszarze.

W odpowiedzi na interpelację radnego Jerzy Muzyk – zastępca prezydenta Krakowa, poinformował o przeprowadzanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej projekcie „Wisła łączy”. Głównymi celami projektu są rewitalizacja 25-kilometrowego odcinka Bulwarów Wisły oraz nowe zagospodarowanie terenów wzdłuż najważniejszych dopływów rzeki: Wilgi, Rudawy, Dłubni, Prądnika i Białuchy. Projekty te mają na uwadze zarówno potrzeby mieszkańców Krakowa, jak i uwarunkowania przyrodnicze, funkcjonalne oraz historyczne.