Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt naciska na przeprowadzenie referendum dotyczącego dorożek konnych

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt naciska na przeprowadzenie referendum dotyczącego dorożek konnych

Według Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt (KSOZ), Rada Miasta Krakowa powinna rozpisać referendum lokalne. Wśród wielu kwestii, które powinny być poddane ocenie mieszkańców, aktywiści szczególnie zwracają uwagę na potrzebę wprowadzenia zakazu wykorzystywania koni do prowadzenia dorożek w mieście. KSOZ przypomina, że w 2021 roku, Rada Miasta podjęła decyzję o utworzeniu komisji do spraw organizacji takiego referendum, jednak od tamtej pory nie doszło do żadnego spotkania.

Aktywiści z KSOZ apelują do prezydenta Jacka Majchrowskiego o dotrzymanie obietnicy i zainicjowanie procesu organizacyjnego referendum przez Radę Miasta Krakowa. Wskazują na fakt, że w 2021 roku krakowska władza miejska poprzez uchwałę zdecydowała o podjęciu takiej inicjatywy.

KSOZ przypomina o treści uchwały nr LXXIV/2070/21 z 1 grudnia 2021 r., według której Rada Miasta Krakowa niemal jednomyślnie (za wyjątkiem jednego wstrzymującego się głosu) powołała Komisję do spraw przygotowania referendum lokalnego, potwierdzając konieczność przeprowadzenia takiego głosowania. Do obowiązków Komisji należy m.in. zbieranie od mieszkańców propozycji tematów do referendum, powoływanie zespołów eksperckich, przygotowywanie pytań referendalnych oraz prowadzenie kampanii informacyjnych – to wszystko można przeczytać na stronie internetowej KSOZ.