Po półrocznym ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu w Krakowie obserwujemy rezultaty

Po półrocznym ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu w Krakowie obserwujemy rezultaty

Restrykcje w nocnym handlu alkoholem, które zostały wprowadzone w Krakowie przez Radę Miasta 1 lipca 2023 roku, przynoszą oczekiwane skutki. Po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ich obowiązywania, obserwuje się znaczące zmiany. Organizacje takie jak policja, straż miejska oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zauważyły wyraźne korzyści wynikające z tego zakazu. Owa regulacja dotyczy sprzedaży detalicznej alkoholu między godziną 0:00 a 5:30 na terenie całego miasta, z wyjątkiem lokali gastronomicznych, takich jak restauracje i bary.

Policja odnotowała znaczny spadek liczby interwencji podczas godzin, kiedy obowiązuje restrykcja sprzedaży alkoholu. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy regulacja nie była jeszcze w mocy, w lipcu odnotowano spadek o 40,77%, w sierpniu o 63,71%, we wrześniu o 49,37%, w październiku o 43,14%, w listopadzie o 35,56% oraz w grudniu o 37,50%. Sumując, w okresie od lipca do grudnia 2023 roku interwencje policyjne zmniejszyły się o 47,25%.

Także straż miejska zarejestrowała mniej interwencji w godzinach, kiedy obowiązuje ograniczenie sprzedaży alkoholu. W porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku, w lipcu interwencje straży miejskiej zmniejszyły się o 54,22%, w sierpniu o 33,33%, natomiast we wrześniu nie było żadnej różnicy. W październiku odnotowano spadek o 23,81%, w listopadzie o 15,63%, a w grudniu nastąpił wzrost o 28,57%. Łącznie od lipca do grudnia 2023 roku zgłoszenia do straży miejskiej zmniejszyły się o 28,84%. Liczba wykroczeń ujawnionych przez straż miejską spadła odpowiednio: w lipcu o 38,60%, w sierpniu o 24,87%, we wrześniu o 44,64%, w październiku o 27,59%, w listopadzie o 60% i grudniu o 66,10%. W sumie odnotowano spadek o 39,86%.

Podsumowując, restrykcje wprowadzone na terenie Krakowa przyczyniły się do obniżenia liczby interwencji policyjnych w przeciągu całego dnia. W porównaniu do poprzedniego roku, w lipcu była to różnica na poziomie 17,87%, w sierpniu 38,90%, we wrześniu 24,90%, w październiku 26,74%, w listopadzie 20,16% a w grudniu 48,54%. Łącznie za okres od lipca do grudnia 2023 roku spadek ten wyniósł 28,68%.

Podobne zmiany zaznaczyły się w działalności straży miejskiej. W okresie od lipca do grudnia 2023 roku nastąpił spadek o 4,54% ilości wykroczeń rejestrowanych przez straż miejską na terenie Krakowa. W poszczególnych miesiącach sytuacja przedstawiała się następująco: w lipcu wzrost o 8,15%, w sierpniu o 10,77%, we wrześniu o 10,57%. Następnie w październiku odnotowano spadek o 23,17%, w listopadzie o 25,61% i w grudniu aż o 39,77%.

Podczas tego samego okresu odnotowano również nieznaczny spadek liczby nietrzeźwych osób kierowanych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień: w lipcu o 6,07%, w sierpniu o 4,28%, we wrześniu o 12,03%, w październiku o 17,16%, w listopadzie o 8,48%, a grudniu o 7,33%. Sumując cały okres od lipca do grudnia 2023 roku spadek ten wyniósł 9,30%.