Podsumowanie działań w Krakowie na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Podsumowanie działań w Krakowie na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

W ostatnich latach, lokalne władze miasta Krakowa podjęły szereg środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Szczególną troską otoczono pieszych i rowerzystów, którym przysługuje miano niechronionych uczestników ruchu. Celem tych działań jest przede wszystkim ograniczenie ryzyka wypadków drogowych.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 marca, Andrzej Kulig – zastępca prezydenta Krakowa – zaprezentował podsumowanie dotychczasowych działań w tym obszarze. Wśród nich znalazło się zwiększanie widoczności przejść dla pieszych poprzez ich oświetlanie, co ma na celu zwrócenie uwagi kierowców oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przechodzących przez jezdnię.

Kulig zaznaczył również, że równocześnie prowadzone są inwestycje w rozbudowę infrastruktury chodnikowej, aby mogła ona sprostać rosnącym wymaganiom. Dodatkowo planowane jest montowanie fotoradarów, które mają pomóc w egzekwowaniu przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Do realizacji tego zamierzenia konieczne było uzyskanie zgody inspekcji transportu drogowego, co już się udało. Władze miasta pracują obecnie nad specyfikacją przetargową, uwzględniającą warunki dla poszczególnych lokalizacji.

Zastępca prezydenta Krakowa wskazał także na bliską współpracę z policją, której jednym z głównych celów jest eliminowanie z ulic nielegalnych wyścigów. Wspomniał przy tym o tragicznym wypadku, do którego doszło na moście Dębnickim. Miasto postanowiło wesprzeć działania policji, przekazując dodatkowe środki finansowe na służbę ruchu drogowego z własnego budżetu.

Podinspektor Tomasz Jemczura, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, podkreślił trudności związane z utrzymaniem bezpieczeństwa na drogach przy tak dużym natężeniu ruchu i liczbie mieszkańców. Jednak wyraził swoje poparcie dla „wizji zero” i zapewnił, że działania policji zmierzają do jej realizacji. Zaznaczył również, że dzięki wsparciu finansowemu miasta możliwe jest lepsze zorganizowanie działań policyjnych i skierowanie większej liczby funkcjonariuszy na patrole.