Policyjna inspekcja taksówek w Krakowie zakończona serią mandatów

Policyjna inspekcja taksówek w Krakowie zakończona serią mandatów

W ostatnich dniach, stróże prawa w Krakowie przystąpili do drugiej fazy działań kontrolnych skierowanych na usługi transportu osobowego świadczone przez taksówki. Rezultatem była kolejna fala mandatów nałożonych na kierujących.

Akcja kontrolna znana pod nazwą „Taxi” jest regularnie organizowanym przedsięwzięciem policyjnym, skoncentrowanym na monitorowaniu standardów przewozów taxi na terenie miasta. Policjanci dokładnie sprawdzali trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów, sposób bezpiecznego przewożenia pasażerów oraz obowiązkowe wyposażenie samochodów. Dodatkowo, zwracano uwagę na zgodność działalności taksówek z warunkami określonymi w Ustawie o Transporcie Drogowym.

Podczas przeprowadzonych działań, policjanci skontrolowali łącznie 145 samochodów taxi. W wyniku kontroli, ujawniono aż 75 wykroczeń. Kierowcy za te naruszenia zostali ukarani mandatami. Najpoważniejszymi stwierdzonymi uchybieniami były problemy techniczne jednego z pojazdów, co zmusiło policję do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Dodatkowo, w dwóch przypadkach kierowcy zostali pozbawieni prawa jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych.