Postępy pięciomiesięcznej realizacji projektu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w kierunku Mistrzejowic

Postępy pięciomiesięcznej realizacji projektu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w kierunku Mistrzejowic

Koniec listopada oznaczał zakończenie piątego miesiąca prac przy budowie nowego odcinka Krakowskiego Szybkiego Tramwaju prowadzącego do Mistrzejowic. W trakcie tego okresu wykonawcy inwestycji dokonali wielu kluczowych działań, które stanowią ważny krok w procesie realizacji projektu. Zaplanowano również istotne prace na nadchodzący grudzień.

Od początku listopada, spotkania rady budowy z udziałem reprezentantów społeczności lokalnej odbywają się dwa razy na miesiąc. Podczas trzeciego i czwartego z tych spotkań, dyskusja dotyczyła głównie tematów związanych z obecną organizacją ruchu drogowego. Uczestnicy, w tym przedstawiciele sektora prywatnego, władz miasta oraz mieszkańcy, aktywnie angażowali się w rozmowy na ten temat.

Jak wynika z planów wprowadzonych 18 listopada, obecnie obowiązuje kolejny etap czasowej organizacji ruchu. W wyniku tego doszło do dodatkowych zamknięć oraz zwężeń jezdni na ulicy Meissnera oraz ulicy Młyńskiej. Te zmiany zostały dodane do organizacji ruchu ustalonej wcześniej, 21 października.

W ostatnim tygodniu listopada na teren budowy wjechała maszyna do robienia wykopów o nazwie „Lucjan”. To sygnalizuje wznowienie prac nad budową ścian szczelinowych oraz podziemnego przystanku tramwajowego przy rondzie Polsadu.

28 listopada wykonawcy projektu odwiedzili jedno z przedszkoli w Krakowie, prowadząc warsztaty edukacyjne pod nazwą „Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic”. W trakcie tych zajęć, dzieci zdobywały wiedzę na temat technologii stosowanych przy budowie tramwaju oraz różnych form transportu publicznego. Uczyły się również zasad bezpiecznego zachowania na budowie oraz podczas korzystania z komunikacji miejskiej.

W grudniu zaplanowane jest skupienie się na budowie tunelu, a dokładniej stacji „Rondo Polsad”. Prace rozpoczną się również na Rondzie Młyńskim, gdzie powstaną platformy robocze dla stacji „Rondo Młyńskie”, wyjścia ze stacji oraz komora rozjazdowa dla premetra – w zakresie ścian szczelinowych. Najtrudniejszym zadaniem będzie realizacja odcinka między rondami Młyńskim a Barei, gdzie powstanie tunel tramwajowy. Wymagać to będzie przesunięcia 400-metrowego podziemnego odcinka Sudołu Dominikańskiego, który aktualnie przechodzi przez pas oddzielający jezdnie na ulicy Młyńskiej między rondem Młyńskim a ulicą Miechowity.

Planowane są również prace związane z budową nowego kanału Sudołu Dominikańskiego. Oprócz tego, kontynuowane będą prace modernizacyjne związane z siecią kanalizacji sanitarnych, deszczowej, wodociągów, telekomunikacji oraz kabli energetycznych.