Prace koszenia na krakowskich Błoniach: Wykorzystanie dobrej pogody dla celów rolniczych

Prace koszenia na krakowskich Błoniach: Wykorzystanie dobrej pogody dla celów rolniczych

Na krakowskich Błoniach ruszyły prace związane z koszeniem trawy. Aktualne, słoneczne i gorące dni stwarzają doskonałe warunki do przeprowadzenia tego typu działań. Decyzja o przeprowadzeniu sianokosów w tym konkretnym okresie nie jest wynikiem przypadku, a efektem świadomego wyboru – odpowiednio wysuszona trawa może służyć jako wartościowy surowiec rolniczy. Przewiduje się, że po przyszłych opadach, teren Błoń odzyska swoje naturalne zielone kolory.

Błonia, będące jednym z największych miejskich obszarów łąkowych w Europie, w roku 2000 zostały wpisane do rejestru zabytków. Dlatego tak istotne jest prowadzenie odpowiednich prac utrzymania tego obszaru w jak najlepszym stanie i zachowanie jego charakteru łąkowego. W ostatnich sezonach, koszenie na Błoniach odbywa się dwa razy – to wynik nowo wprowadzonych standardów zarządzania zielenią miejską. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie pod tytułem „Rzadsze koszenie traw dla klimatu”.

Obecnie prowadzone prace gwarantują pozyskanie wysokiej jakości surowca rolniczego. Rolnik, który przeprowadza te działania, zbiera skoszone siano. Po zakończeniu sianokosów, na pewien czas pojawi się efekt brązowienia trawy, która straci swoją soczystą zielenność. Jednak zebranie i odpowiednie wysuszenie trawy ma kluczowe znaczenie dla dalszego wykorzystania tego surowca w rolnictwie. Cała praca jest przeprowadzana na zasadach bezkosztowych – rolnek koszący zbiera siano dla własnych potrzeb.

Wszystkie te działania są prowadzone właśnie teraz, ponieważ oczekuje się opadów deszczu pod koniec tego tygodnia. To zjawisko atmosferyczne sprzyja ulepszeniu kondycji roślinności i przyspiesza jej odnowę na terenie Błoń.