Proces ochrony zabytkowej Hali Targowej przy al. Daszyńskiego rozpoczęty

Proces ochrony zabytkowej Hali Targowej przy al. Daszyńskiego rozpoczęty

Historiczna Hala Targowa usytuowana wzdłuż alei Daszyńskiego wkrótce uzyska status zabytku, co zapewni jej należyte zabezpieczenie. To istotne postanowienie przekazała Wojewódzka Konserwator Zabytków do wiadomości samorządu miejskiego, inicjując tym samym proces formalnego wpisania obiektu do rejestru zabytków. Zdecydowały o tym unikalne cechy charakterystyczne dla tej konstrukcji.

Konserwator Zabytków podjęła też działania, mające na celu zahamowanie realizacji prac remontowych. Do Spółdzielni Spożywców „Społem”, która jest podmiotem odpowiedzialnym za budynek, skierowany został oficjalny wniosek o zawieszenie wszelkich prac renowacyjnych. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na eliminację potencjalnych zagrożeń. Jest to odpowiedź na niepokoje lokalnej społeczności, które pojawiły się w kontekście planów przekształcenia historycznej hali targowej w centrum rozrywkowe oraz klub nocny.