Produkcja miodu na terenie Politechniki Krakowskiej – pierwsze zbiory już zakończone

Produkcja miodu na terenie Politechniki Krakowskiej – pierwsze zbiory już zakończone

Na terenach uczelnianych Politechniki Krakowskiej, wśród budynków z czerwonej cegły, działa pasieka. Z początkiem lata odbyło się tam pierwsze miodobranie.

Pasieka jest złożona z trzech uli, które zamieszkują 120 tys. pszczół. Pierwsze próbki miodu zostały już poddane badaniom na zawartość dioksyn i są całkowicie bezpieczne dla spożycia.

„W tym roku do tej pory zebraliśmy 30 litrów miodu. Następne miodobranie odbędzie się w lipcu, więc jesteśmy zadowoleni z tej ilości. Na razie produkujemy miód akacjowy i lipowy” – mówi pszczelarz, który opiekuje się pasieką na terenie uczelni.

Pasieka działająca na terenie Politechniki Krakowskiej ma nie tylko wymiar ekologiczny, ale również naukowy. Miód z pierwszego zbioru został już przebadany i wyniki potwierdzają jego czystość.

„Testowanie dioksyn w miodzie może być dobrym wskaźnikiem jakości powietrza w miejscach, gdzie pszczoły zbierają pyłki, zwłaszcza podczas długotrwałego monitorowania miodu” – mówi dr inż. Anna Maślanka z Laboratorium Analiz Śladowych im. prof. Grochowalskiego.

Zdaniem specjalistów, teren Politechniki Krakowskiej jest dobrym miejscem do życia dla pszczół. Owady mogą gromadzić nektar z drzew miododajnych i kwiatów nie tylko na terenie zielonego kampusu Politechniki Krakowskiej, ale także w parku Kleparskim, parku Jalu Kurka, Plantach lub w pobliskich ogrodach przyklasztornych.

„Zaletą miejskich pasiek jest fakt, że w mieście praktycznie nie ma pestycydów i środków ochrony roślin powszechnie stosowanych na obszarach wiejskich, które są niebezpieczne dla pszczół, a zwłaszcza dla czerwiu, tj. larw pszczelich” – mówi Mateusz Hyży, specjalista z firmy Miasto Pszczół, który wspiera utrzymanie pasieki na terenie uczelni.

Pasieki miejskie są dobrze utrzymane i podlegają ścisłej kontroli ze względu na bliskość terenów publicznych.