Przetarg na projektowanie trasy S7 Kraków-Myślenice unieważniony

Przetarg na projektowanie trasy S7 Kraków-Myślenice unieważniony

Planowany przetarg na stworzenie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi ekspresowej S7 łączącej Kraków z Myślenicami, został niespodziewanie unieważniony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Firma, która wygrała przetarg – Transprojekt Gdański, zdecydowała się na odstąpienie od podpisania umowy. W konsekwencji, obecnie GDDKiA jest w trakcie przygotowywania nowego przetargu.

GDDKiA ogłosiła zwycięzcę przetargu na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla planowanej drogi S7 na początku października. Firmą, która złożyła najbardziej atrakcyjną ofertę w wysokości 26,5 mln zł, był Transprojekt Gdański. Decyzja nie spotkała się z żadnymi odwołaniami ze strony innych oferentów, co pozwoliło GDDKiA oraz Transprojektowi Gdańskiemu rozpocząć proces przygotowań do podpisania umowy.

Jednakże, jak wyjaśnia Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, firma Transprojekt Gdański poinformowała GDDKiA w tym tygodniu o swojej decyzji o rezygnacji z podpisania umowy. Powodem tej decyzji była błędna kalkulacja kosztów zawarta w ofercie firmy. W efekcie, GDDKiA zdecydowała o unieważnieniu przetargu.

Decyzja Transprojektu Gdański o wycofaniu się z udziału w przetargu prowadzi do utraty przez firmę złożonego wcześniej wadium. Kwota wynosząca 180 tysięcy złotych zostanie przekazana do budżetu państwa.

GDDKiA, na skutek powyższych wydarzeń, planuje ogłoszenie kolejnego przetargu na stworzenie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla planowanej drogi S7. Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie stworzenie planu nowej trasy oraz uzyskanie stosownej decyzji środowiskowej.