Rok poświęcony Włodzimierzowi Tetmajerowi w Krakowie – co planuje miasto?

Rok poświęcony Włodzimierzowi Tetmajerowi w Krakowie – co planuje miasto?

Prace te służą pamięci i informowaniu różnych grup odbiorców o życiu i twórczości tego niezwykłego człowieka. Jego przemyślenia mogą być przykładem zachowań, mogą też zachęcać przyjęcia, a dokumenty życia codziennego na wsi na początku XIX i XX wieku – prowadzące do poznania korzeni człowieka i okolic oraz zrozumienia tradycji poprzedniego pokolenia.

Rok Włodzimierza Tetmajera ustanowiono 29 grudnia 2022 r. „Tetmajerowskim kolędowaniem” na Rydlówce, w tramwaju i na ulicach Krakowa, a na końcu w Pałacu Krzysztofory. Na zorganizowanej 31 stycznia konferencji prasowej Muzeum Krakowa przedstawiło program krakowskich obchodów Roku Tetmajera. Pojawi się między innymi wernisaż w pałacu Krzysztofory, który przedstawi postać Tetmajera i jego twórczość. Dzieła, to prace z ostatniej dekady XIX wieku i pierwszych dwóch dekad XX wieku.

Zorganizowany został również konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Zadaniem uczestników będzie stworzenie nagrania lub zdjęcia przedstawiającego scenę z wybranego przez siebie utworu Włodzimierza Tetmajera. Zawody skierowane będą do różnych grup wiekowych, profesjonalistów i amatorów. Jego celem jest nagłośnienie twórczości Włodzimierza Tetmajera, poszerzenie wiedzy o jego życiu oraz rozwój umiejętności i pomysłów artystycznych uczestników.