„Kraków – zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta”

„Kraków – zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta”

Uroczystość wręczenia rozporządzenia ogłaszające Nową Hutę Pomnikiem Przyrody, odbędzie się już 3 lutego. Gościem głównym będzie prezydent Andrzej Duda, który wręczy dokument prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu.

„My w Krakowie nie mamy wątpliwości, że Nowa Huta ma szczególne znaczenie dla dziedzictwa, historii i kultury naszego kraju, ze wszystkimi jego wartościami materialnymi i niematerialnymi. Dzielnica tworzy spójny krajobraz kulturowy, będący miejscem ważnych wydarzeń historycznych, terenem z wyjątkową architekturą”– mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

To zwieńczenie wieloletnich i wielostronnych wysiłków na rzecz docenienia krajobrazu kulturowego regionu i wspierania inicjatyw promujących dziedzictwo Nowej Huty. Uznanie roli Nowej Huty w historii Polski pozwoli na rozwój turystyki kulturowej i edukacji historycznej. Otworzy także drogę do starań o wpisanie tej części miasta na Listę Światowego Dziedzictwa.

Nowa Huta położona jest na terenach spełniających wszystkie te wymagania. Dzięki ochronie prac konserwatorskich zachowała zapisy pierwotnych miejsc, będących wspólnym dziełem najlepszych artystów: architektów, projektantów, budowniczych i rolników.