Rozbudowa al. 29 Listopada w Krakowie dobiega końca

Rozbudowa al. 29 Listopada w Krakowie dobiega końca

W mieście Kraków, prace budowlane przy rozbudowie alei 29 Listopada na odcinku od ulicy Woronicza do granicy miasta są bliskie zakończenia. Wykonawca intensyfikuje swoje wysiłki, aby dopełnić wszystkich obowiązków do dnia 30 listopada i przekazać obiekt do finalnych odbiorów. Plany przewidują, że pozwolenie na użytkowanie zostanie wydane jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Przed zakończeniem całości prac, poszczególne fragmenty inwestycji będą sukcesywnie udostępniane. Przykładowo, do połowy listopada całe ciągi piesze na odcinku pomiędzy ulicami Woronicza a Powstańców zostaną oddane do użytku publicznego.

Szacowany termin zakończenia przebudowy infrastruktury podziemnej na ulicach Kuźnicy Kołłątajowskiej i Siewnej, gdzie aktualnie trwają prace, to koniec października. Druga z tych ulic ma być ponownie otwarta dla ruchu drogowego do 10 listopada.

Na przełomie października i listopada, wykonawca planuje rozpocząć prace związane z układaniem warstwy bitumicznej na odcinku od ulicy Chlebowej do ulicy Powstańców. Deklarowany termin ułożenia tam przedostatniej, wiążącej warstwy asfaltu to również 10 listopada.

Podobnie, do dnia 15 listopada, odcinek drogi od ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej do wiaduktu linii kolejowej nr 95 powinien być pokryty warstwą wiążącą asfaltu.

W toku są również prace związane z montażem sygnalizatorów świetlnych, oświetlenia drogowego oraz pętli indukcyjnych. Niewątpliwie cennym dodatkiem jest również aranżacja zieleni wzdłuż inwestycji – planowane jest posadzenie 371 drzew i około 17 tysięcy krzewów, a prace mają potrwać do końca listopada.

W przeciągu najbliższych tygodni nastąpi kilka istotnych zmian w organizacji ruchu. Między innymi, w drugim tygodniu listopada ruch pojazdów na skrzyżowaniu ulic Kuźnicy Kołłątajowskiej i al. 29 Listopada zostanie przekierowany na jezdnię wschodnią.

Całość prac przy rozbudowie alei 29 Listopada ma zakończyć się do dnia 30 listopada, a pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane przed świętami Bożego Narodzenia.

Ta inicjatywa, realizowana na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej, obejmuje rozbudowę alei 29 Listopada na odcinku około 2,6 km od ulicy Woronicza do granicy miasta. Droga zostanie poszerzona do dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu każda, a na niektórych odcinkach dodany zostanie dodatkowy pas dla komunikacji zbiorowej. W rezultacie powstanie 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 3,8 km buspasów oraz ekrany akustyczne tam, gdzie są one niezbędne. Projekt przewiduje także przebudowę i budowę aż 15 skrzyżowań z drogami dochodzącymi do tej głównej arterii wylotowej z Krakowa w kierunku Warszawy. Przebudowane zostały dwa wiadukty kolejowe oraz infrastruktura techniczna.

Poprawa płynności ruchu, redukcja emisji hałasu i spalin oraz skrócenie czasu podróży to tylko niektóre korzyści wynikające z zakończenia tego projektu. Dodatkowo, dzięki budowie buspasów komunikacja autobusowa stanie się bardziej sprawna. W ramach modernizacji infrastruktury zainstalowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, co zapobiegnie zalaniu tego obszaru miasta podczas intensywnych opadów deszczu. Po zakończeniu inwestycji powstaną także zielone skwery w rejonie ulic Chlebowej, Rybianka i Felińskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.