Rozpoczęcie prac remontowych na ulicy Lublańskiej w Krakowie: trzeci etap przewiduje całkowite zamknięcie drogi

Rozpoczęcie prac remontowych na ulicy Lublańskiej w Krakowie: trzeci etap przewiduje całkowite zamknięcie drogi

Na ulicy Lublańskiej w Krakowie rozpoczęły się prace drogowe, obejmujące odnowienie nawierzchni. Prace te są częścią większego projektu modernizacji dróg miejskich, a ich koszt to około 1,3 miliona złotych.

Prowadzący w kierunku Nowej Huty, czyli od alei 29 Listopada do ulicy Czereśniowej, zostanie pokryty nową warstwą asfaltu. Ponadto, planowane jest odnowienie zatoki autobusowej oraz chodników w tym obszarze.

Pierwszy etap prac, które rozpoczęły się 20 marca i potrwają do 10 kwietnia, obejmuje roboty brukarskie, frezowanie starej nawierzchni i remont zatoki autobusowej. W tym czasie również będzie wykonywana warstwa wiążąca nawierzchni na jednym z dwóch pasów ruchu na ulicy Lublańskiej (kierunek Nowa Huta). Podczas tych prac przepustowość drogi zostanie utrzymana.

Drugi etap prac będzie realizowany od 11 do 30 kwietnia. Podobnie jak w pierwszym etapie, obejmuje on roboty brukarskie, frezowanie i wykonanie warstwy wiążącej na jednym z pasów ruchu ulicy Lublańskiej (kierunek Nowa Huta), również z zachowaniem przejezdności.

Trzeci, ostatni etap prac rozpocznie się 1 maja i potrwa do 5 maja. W tym czasie przewidziane są prace brukarskie przy ulicy Czereśniowej oraz pokrycie całego fragmentu ulicy Lublańskiej nową warstwą ścieralną. Co istotne, w trakcie tych prac nastąpi całkowite zamknięcie remontowanego odcinka ulicy Lublańskiej, a ruch będzie kierowany na objazdy.

W związku z realizacją prac drogowych przystanek autobusowy „Opolska Estakada” został tymczasowo przeniesiony na skrzyżowanie z ulicą Czereśniową.