Rozstrzygnięto X edycję budżetu obywatelskiego

Rozstrzygnięto X edycję budżetu obywatelskiego

Spośród 1142 zgłoszonych propozycji zadań w X edycji budżetu obywatelskiego, 696 projektów zostało pomyślnie zweryfikowanych. 272 projekty zostały odrzucone, 121 wniosków nie dostarczyło wymaganych list poparcia, a 53 wnioski zostały połączone z innymi zadaniami lub wycofane przez autorów.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem budżetu obywatelskiego, 12 czerwca opublikowano listę wyników weryfikacji formalnej i merytoryczno-prawnej.

W trakcie tej oceny sprawdzano, czy wnioski spełniają kryteria dotyczące ogólnodostępności, zgodności z miejskimi dokumentami, programami i uchwałami oraz czy szacowany koszt nie przekracza określonych limitów finansowych.

Autorzy odrzuconych wniosków z oceny merytoryczno-prawnej mają możliwość złożenia odwołania wraz z uzasadnieniem do 21 czerwca, zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego.