Sympozjum naukowe ku czci 800-lecia szopki betlejemskiej organizowane przez franciszkanów w Krakowie

Sympozjum naukowe ku czci 800-lecia szopki betlejemskiej organizowane przez franciszkanów w Krakowie

W bieżącym roku obchodzimy 800-lecie istnienia żywej szopki, aby uczcić to wyjątkowe wydarzenie, franciszkanie postanowili zorganizować sympozjum naukowe. Spotkanie odbędzie się w sercu Małopolski – Krakowie, a konkretna data to 28 października.

Początki szopek betlejemskich datują się na 24 grudnia 1223 roku, kiedy to św. Franciszek z Asyżu postanowił stworzyć pierwszą tego typu inscenizację. Wydarzenie miało miejsce w grocie we włoskim Greccio. Drewniana figurka Jezusa została umieszczona na żłobku pokrytym sianem, a role świętej rodziny odegrali mieszkańcy miejscowości. Obraz dopełniły żywe zwierzęta – wół i osioł. Inspiracją dla Franciszka była chęć przystępnej prezentacji historii zbawienia ludziom. Przyjęło się, że to zakon franciszkański kontynuował tradycję budowania szopek betlejemskich na okres Bożego Narodzenia, co przyczyniło się do rozpowszechnienia tego zwyczaju na terenie całej Europy, w tym także Polski.

Szopka krakowska różni się od betlejemskiej pod względem formy i detali. Budowla musi posiadać wieżę oraz charakterystyczne elementy nawiązujące do architektury Krakowa. W skład kompozycji wchodzą nie tylko sceny biblijne, ale również postacie o znaczeniu historycznym i legendarnym.

Pierwsza połowa XIX wieku to okres, kiedy zaczyna się historia krakowskiego szopkarstwa. Szopki tworzono głównie przez miejscowych murarzy i cieślów, stanowiło to dla nich dodatkową działalność podczas przerwy sezonowej w pracy budowlanej. Tradycją było chodzenie z szopkami po domach podczas okresu Bożego Narodzenia. Aktualnie, profesjonalne konstrukcje tego typu tworzy około 50 osób.

W roku 2018 szopkarstwo krakowskie zostało wpisane na prestiżową Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, co dowodzi wielkiej wartości tej tradycji.