Trudności na budowie tramwaju do Mistrzejowic związane z odnalezieniem niewybuchów

Trudności na budowie tramwaju do Mistrzejowic związane z odnalezieniem niewybuchów

Przebudowa pętli Mistrzejowice, będąca częścią projektu budowy linii tramwajowej do tejże dzielnicy, napotkała na poważne przeszkody. Podczas prowadzonych prac ziemnych robotnicy natrafiłi na pozostałości po niewybuchach, co skutkowało koniecznością ograniczenia dynamiki robót, a w niektórych miejscach nawet ich całkowitego wstrzymania. Aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy, wykonawca projektu postanowił zatrudnić specjalistów od rozminowywania.

Począwszy od 7 czerwca 2024 roku, wszystkie prace ziemne są prowadzone pod ścisłym nadzorem saperskim, ze względu na ryzyko odnajdywania kolejnych niewybuchów. Przed przystąpieniem do kopania w kolejnej warstwie o grubości około 20 cm, teren jest dokładnie sprawdzany przez saperów. Dalsze prace mogą być kontynuowane dopiero po potwierdzeniu braku zagrożenia. Wszystkie sytuacje odnalezienia niewybuchu wiążą się z natychmiastowym powiadomieniem odpowiednich służb i ewakuacją pracowników z zagrożonego miejsca.

„Regularnie natrafiamy na kolejne niewybuchy. Zdecydowaliśmy się na zatrudnienie dodatkowego nadzoru saperskiego. To spowodowało, że tempo prac przy ulicach Bohomolca, Jancarza oraz samej pętli Mistrzejowice musiało zostać obniżone. W niektórych miejscach prace musiały nawet zostać wstrzymane, ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia terenu” – wyjaśnia Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gülermak.

Każde odnalezienie niewybuchu jest zgłaszane przez kierownika prac saperskich do Komendy Miejskiej Policji wraz z informacją o typie i liczbie niewybuchów oraz planowanym sposobie ich neutralizacji lub usunięcia z placu budowy. „Niezaplanowane wydarzenia mogą niestety przyczynić się do opóźnienia realizacji inwestycji. Dokładne oszacowanie, jak te zdarzenia wpłyną na termin zakończenia kontraktu, będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac saperów. W tej chwili najważniejsze jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy” – dodaje Bartosz Sawicki.

Podsumowanie dat kluczowych zdarzeń:

29 maja 2024 r.: Odnaleziono pierwszy pocisk moździerzowy na terenie pętli Mistrzejowice.
5 czerwca 2024 r.: Odkryto kolejne niewybuchy w rejonie ul. Lublańskiej oraz przy pętli Mistrzejowice, co spowodowało przerwę w pracach trwającą kilka dni.
7 czerwca 2024 r.: Ustanowiono stały nadzór saperski podczas prac ziemnych.
12 czerwca 2024 r.: Odnaleziono kolejne cztery pociski.
17 czerwca 2024 r.: Odkryto aż 20 pocisków w okolicach pętli Mistrzejowice.