Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego rozmawia o przeciwpowodziowej gotowości Małopolski

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego rozmawia o przeciwpowodziowej gotowości Małopolski

Małopolska często borykała się z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, w tym powodziami. Służby są jednak odpowiednio przygotowane do radzenia sobie z tego typu sytuacjami i skutkami klęsk żywiołowych – posiadają niezbędny sprzęt oraz mają odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Takie informacje przekazał dzisiaj wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które miało miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Zagadnienie zostało omówione zarówno pod kątem oceny zagrożenia powodziowego, jak i szeroko rozumianej ochrony przeciwpowodziowej.

W obradach WZZK udział brali między innymi dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – RZGW w Krakowie Wojciech Kozak, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej brygadier Przemysław Przęczek, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie młodszy inspektor Paweł Krauz, zastępca dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej podpułkownik Andrzej Sioła, zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, pełniąca obowiązki małopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Barbara Żuk oraz kierownik Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Małgorzata Gori.

– Niepokojące zjawiska atmosferyczne mają nagły i nieprzewidywalny charakter. Małopolska ostatnimi czasy wiele razy zmagała się z trudnymi warunkami pogodowymi, a powódź była jednym z nich. Nasze służby są jednak przygotowane na takie sytuacje zarówno kadrowo, jak i pod względem zdobytego doświadczenia oraz poprzez odpowiednie szkolenia. Jesteśmy stale czujni i w przypadku nadejścia powodzi, będziemy reagować bezzwłocznie. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Małopolski – deklarował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.