Współpraca polsko-niemiecka w obszarze kardiologii dziecięcej – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie i Klinika Szpitala Uniwersyteckiego Hamburg-Eppendorf łączą siły

Współpraca polsko-niemiecka w obszarze kardiologii dziecięcej – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie i Klinika Szpitala Uniwersyteckiego Hamburg-Eppendorf łączą siły

Na początku aktualnego roku, miało miejsce oficjalne uroczyste podpisanie listu intencyjnego. Dokument ten stał się podstawą do rozpoczęcia współpracy między krakowskim Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym, a Kliniką i Polikliniką Kardiologii Dziecięcej i Dorosłych z Wrodzonymi Wadami Serca, funkcjonującą przy Szpitalu Uniwersyteckim Hamburg-Eppendorf (UKE). Główny cel takiego partnerstwa to wspólne doskonalenie metod leczenia dzieci i młodzieży cierpiących na rzadkie i skomplikowane wady serca.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie deklaruje, że inicjatywa ma na celu rozwijanie strategii leczenia, zwłaszcza w przypadku rzadkich i skomplikowanych wrodzonych wad serca, poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy dwoma renomowanymi ośrodkami kardiochirurgii dziecięcej. Współpraca z Kliniką Szpitala Uniwersyteckiego Hamburg-Eppendorf stanowi kolejny etap w rozszerzaniu międzynarodowej współpracy naszej Kliniki Kardiochirurgii.

Należy podkreślić, że Dr hab. n. med. Tomasz Mroczek, prof. UJ, kierownik Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, oraz prof. dr hab. Michael Hübler, dyrektor Kliniki i Polikliniki Kardiologii Dziecięcej i Dorosłych z Wrodzonymi Wadami Serca UKE, od pięciu lat realizują wspólne przedsięwzięcia naukowe, które prowadzą pod hasłem „Razem jesteśmy silniejsi”. Obecnie mają zamiar jeszcze intensywniej rozwijać swoją współpracę, która ma obejmować szkolenia pracowników, akademickie nauczanie i badania naukowe.

Przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie znajduje się Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej. Została ona powołana do życia 1 października 1980 roku. Od wielu lat specjalizuje się w leczeniu złożonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski i z zagranicy. Każdego roku przeprowadza tu ponad 400 operacji, w tym 300 w krążeniu pozaustrojowym. Wśród specjalizacji Kliniki, znajdują się wczesne, noworodkowe korekcje wad serca oraz etapowe leczenie serca jednokomorowego. Klinika może pochwalić się tym, że udało jej się uratować największą w Polsce i jedną z większych w Europie grupę dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca.