Wyróżnienie dla Krakowa za plan ochrony obszarów przyrodniczych i kulturowych

Wyróżnienie dla Krakowa za plan ochrony obszarów przyrodniczych i kulturowych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii doceniło starania Krakowa w ochronie i zarządzaniu przestrzenią miasta, przyznając mu nagrodę w konkursie za projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych. Projekt ten jest rezultatem pracy zespołu Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Decyzja o wyróżnieniu projektu krakowskiego wynikała z unikalnego podejścia do ochrony wartości zarówno przyrodniczych, jak i dziedzictwa kulturowego miasta. Szczególnie znaczący jest fakt, że planowane działania dotyczą aż 10% powierzchni miasta, czyli około 3,3 tysiąca hektarów. Obszar ten obejmuje tereny w aż 17 z 18 krakowskich dzielnic, które zostały podzielone na 215 obszarów planistycznych.

Zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju, Jerzy Muzyk, podkreśla znaczenie projektu. Zaznacza, że plan ma na celu zachowanie terenów zieleni w obszarach zurbanizowanego centrum oraz utrzymanie zewnętrznego zielonego pierścienia miasta. Takie działania przyczyniają się do ograniczenia efektu miejskiej wyspy ciepła oraz tworzenia lokalnych obszarów wymiany powietrza. Całość stanowi bezprecedensowy przykład realizacji projektu, który stawia na pierwszym miejscu ochronę środowiska, krajobrazu oraz elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Plan zakłada szczególną ochronę dolin rzek takich jak Wisła, Rudawa, Prądnik (Białuchy), Wilga, mając na celu utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych. Również miejsca o szczególnym znaczeniu historycznym i kulturowym jak np. Twierdza Kraków są objęte specjalną troską. W ramach planu przewidziano również odpowiednie zarządzanie przestrzenią w miejscach chętnie odwiedzanych przez mieszkańców, w tym park Jordana, park Krakowski, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, część dawnego lotniska Kraków-Rakowice czy Skałki Twardowskiego.