Zaawansowana technologicznie myjnia dla PKP Intercity wprowadzona do użytku w Krakowie

Zaawansowana technologicznie myjnia dla PKP Intercity wprowadzona do użytku w Krakowie

PKP Intercity niedługo będzie mogło cieszyć się nowo otwartą, sezonową myjnią automatyczną, zlokalizowaną na krakowskim terenie bocznicy. Ta zaawansowana technologicznie budowla jest jednym z ostatnio ukończonych przedsięwzięć w ramach strategii „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Realizacja tego obiektu, od momentu rozpoczęcia prac budowlanych, trwała siedem miesięcy. Firma Budimex SA była głównym wykonawcą tej inwestycji o wartości 21,9 mln zł brutto.

Sama inwestycja obejmowała stworzenie stanowiska mycia dla pojazdów szynowych na jednym z torów, wraz z odpowiednią infrastrukturą techniczną. Wliczało się w to powstanie pawilonu techniczno-magazynowego na jednym piętrze, będącego wsparciem dla myjni taboru kolejowego. Stanowisko do czyszczenia z infrastrukturą umożliwia obsługę pojazdów szynowych pod kątem czyszczenia zewnętrznego zgodnego z wymaganiami Dokumentacji Systemu Utrzymania. Zadania obejmują między innymi: automatyczne mycie boków i skosów (górnych i dolnych) pojazdów bez mycia dachów, ręczne domywanie oraz usuwanie graffiti, oczyszczanie ścieków oraz neutralizację chemikaliów używanych do mycia przed ich odprowadzeniem do kanalizacji oraz zabezpieczanie podwozi przed oblodzeniem.

Cała konstrukcja myjni jest przystosowana do pracy przez całą dobę. Woda z zamkniętego obiegu z dodatkiem środków czystości będzie wykorzystywana do mycia. Dozwolone będą także środki posiadające dopuszczenie do mycia taboru, jak również biodegradowalne. Proces czyszczenia będzie realizowany z oddzielaniem zanieczyszczeń powstałych w czasie mycia. Inwestycja zawiera również system zabezpieczenia przed oblodzeniem, dzięki czemu podwozia pojazdów szynowych mogą być zabezpieczane przed oblodzeniem. Celem budowy automatycznej myjni, wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą, jest dostosowanie bocznicy w Krakowie do standardów wymaganych dla obsługi taboru na stacji zwrotnej kategorii A.

Stanowisko myjni zostanie wyposażone w infrastrukturę i urządzenia umożliwiające: automatyczne mycie wieloszczotkowe, ręczne domywanie miejsc niedostępnych dla szczotek, ręczne usuwanie graffiti. Natrysk chemiczny i spłukiwanie wodą obiegową, mycie zasadnicze za pomocą szczotek, płukanie wodą i natrysk wosku ochronnego, końcowe spłukiwanie wodą zdemineralizowaną – to wszystko ma miejsce podczas procesu mycia mechanicznego. W przypadku mocno zabrudzonego taboru, funkcje mycia szczotkami można powtórzyć. Dwukierunkowość myjni oznacza, że wszystkie operacje będą możliwe do wykonania zarówno podczas przejazdu w jednym, jak i w drugim kierunku.

Realizacja myjni była częścią projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00], w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łącznie z funduszy unijnych w ramach tego Programu, PKP Intercity uzyskało 653 730 052,05 zł dotacji.