Zabytkowe instrumenty mistrzowskie znakomicie wzbogacają muzykę krakowskich orkiestr

Zabytkowe instrumenty mistrzowskie znakomicie wzbogacają muzykę krakowskich orkiestr

Pod koniec zeszłego roku, znakomite instrumenty muzyczne, takie jak skrzypce, altówki, wiolonczele oraz fortepiany, zostały zakupione dla krakowskich orkiestr miejskich. Teraz, można je usłyszeć podczas koncertów dwóch renomowanych orkiestr: Sinfonietty Cracovii i Capelli Cracoviensis. Nabyte historyczne instrumenty stanowią kluczowy element rozwoju tych krakowskich zespołów muzycznych.

Kraków zainwestował w ten cel 12,5 mln zł – 10 mln zł pochodziło z dotacji, a resztę stanowił wkład własny miasta. Zakupiono łącznie 25 instrumentów, sprzęt do realizacji nagrań oraz system oświetleniowy przeznaczony do Krakowskiego Centrum Muzyki. Wybór odpowiednich instrumentów poprzedziły szczegółowe poszukiwania w renomowanych pracowniach lutniczych i salonach kolekcjonerskich na terenie całej Europy. Eksperci z krakowskich orkiestr wyselekcjonowali najcenniejsze zabytkowe instrumenty spełniające wysokie wymogi artystyczne.

Capella Cracoviensis dzięki dotacji zyskała trzy fortepiany, dwoje skrzypiec, wiolonczelę i dwa pianoforte. Jedno z nich zostało stworzone przez Jacoba Weimesa w Pradze ok. 1810 r. i pojawiło się w oscarowym filmie Miloša Formana „Amadeusz”. Drugie pianoforte jest współczesną kopią instrumentu Jacoba Bertschego z pierwszej połowy XIX wieku, wykonaną przez Roberta Browna, specjalistę w rekonstrukcji instrumentów z XIX wieku.

Sinfonietta Cracovia nabyła cztery fortepiany, trzy altówki, dwie wiolonczele oraz ośmioro skrzypiec datowanych przede wszystkim na początek XIX wieku. Warto podkreślić, że jedna z altówek pochodzi z 1760 roku i została zakupiona z pracowni Rampal w Paryżu, natomiast wiolonczela stworzona przez mistrza Salomona datuje się na 1750 rok.

Proces zakupu instrumentów dla krakowskich orkiestr miejskich to skomplikowana operacja formalna i organizacyjna realizowana zgodnie z procedurami Prawa Zamówień Publicznych. Zostało to poprzedzone dogłębnym wyborem odpowiednich egzemplarzy i wielomiesięcznymi negocjacjami mającymi na celu uzyskanie jak najwyższej jakości za jak najniższą cenę. W przypadku rynku mistrzowskich instrumentów historycznych cena jest ustalana indywidualnie i zależy od wielu czynników, np. wieku instrumentu, stopnia jego zachowania czy nazwiska twórcy. Miasto negocjowało najkorzystniejsze warunki zakupu, gwarantując np. dostawę instrumentów na koszt sprzedającego czy wydłużoną rękojmię.

Zakup zabytkowych instrumentów jest kluczowym elementem długofalowej strategii rozwoju krakowskich orkiestr miejskich, które są ważnymi instytucjami kultury miejskiej. Sinfonietta Cracovia i Capella Cracoviensis organizują koncerty muzyki różnego rodzaju oraz wydarzenia edukacyjne. Występują nie tylko w Polsce, ale także za granicą, współpracując z artystami z całego świata. Są one muzyczną wizytówką Krakowa. Dla ich dalszego rozwoju i działalności artystycznej niezbędne jest korzystanie z wysokiej jakości instrumentów.