Zakontraktowano plan trasy S7 Widoma-Kraków

Zakontraktowano plan trasy S7 Widoma-Kraków

W końcu doszło do złożenia podpisów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pod projektem na budowę drogi ekspresowej S7 Widoma-Kraków, który opiewa niemal na 1,55 mld zł. Inwestycja zakłada, że powstanie nowy odcinek o długości 18,3 km.

Projekt budowy trasy S7 Widoma-Kraków

Budowa trasy pierwotnie miała już wykonawcę, jednak z różnych przyczyn rozstano się z nim pod koniec 2020 roku. Mówi się, że głównym powodem było brak konkretnych argumentów, że określone prace zostaną ukończone w terminie. Firma, z którą rozwiązano umowę zdołała jedynie usunąć około 90% drzew z określonego terenu, a także na niektórych obszarach odhumusowano miejsca, w których mają powstać dojazdowe drogi.

Z kolei nowym wykonawcą zostało konsorcjum firm Gulermak oraz Mosty Łódź. GDDKiA podpisała umowę z nowym wykonawcom projektu dnia 15 lipca 2021 roku. Wartość inwestycji określono niemal na kwotę 1,55 mld zł. W ramach projektu zostanie zrealizowana inwestycja dotycząca odcinka drogi S7 Widoma-Kraków o długości 18,3 km. Oprócz tego nowy wykonawca wykona również nowe udrożnienie ulicy Kocmyrzowskiej.

Plan inwestycji drogi S7

Wykonawca drogi o łącznej długości 18,3 km wykona w powiecie krakowskim drogę o przekroju 2×2, z kolei w Krakowie powstanie trasa o przekroju 2×3. Co więcej w Krakowie pas dzielący będzie mierzył 5 m, z kolei w powiecie szerokość pasa dzielącego wyniesie 12 m. Oprócz tego w ramach inwestycji powstaną także cztery węzły drogowe. Będą to m.in. Łuczyce, Mistrzejowice, Raciborowice oraz Grębałów. Ponadto wykonawca zrealizuje również prace związane z drogami dojazdowymi, obiektami inżynieryjnymi, przejazdy oraz wjazdy awaryjne, a także mury oporowe. W ramach inwestycji wykonana zostanie również modernizacja okolicznych linii kolejowych oraz infrastruktury tramwajowej. Przebudowie poddane zostaną także ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie uliczne, czy też infrastruktura techniczna. W projekcie zawarto również czynniki mające wpływ na środowisko. Powstają m.in. przeciwolśnieniowe i akustyczne ekrany, pasy zieleni, czy też przejścia dla zwierząt i specjalne systemy odprowadzające wodę.