Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie wprowadza zmiany w nazwach przystanków

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie wprowadza zmiany w nazwach przystanków

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Transportu Publicznego (ZTP) w Krakowie, mieszkańcy miasta mogą spodziewać się zmian nazw kilku przystanków wykorzystywanych przez system komunikacji miejskiej.

W dniu 22 czerwca nastąpi oficjalne przemianowanie wybranych przystanków. Pierwszą zmianą, jaką wprowadzi ZTP, będzie przemianowanie przystanku „Lubocza PKP” na „Lubocza SKA”. Inna istotna modyfikacja dotyczy przystanku „Tischnera”, który teraz będzie nosił nazwę „Bonarka SKA”. Przystanek „Bieżanów” również zostanie przemianowany i od tej pory będzie znany jako „Kokotów SKA”.

Równolegle, ZTP planuje zmienić nazwę przystanku „Jeżowa” na „Botewa”, a także przemianować „Zatyka” na „Stręcka”. Dalsze zmiany obejmują przystanek „Pod Fortem”, który teraz zostanie oznaczony jako „Os. Pod Fortem”, oraz „Borek Fałęcki I”, który zmieni swoją nazwę na „Solvay”. Wreszcie, ostatnia planowana modyfikacja to zmiana nazwy przystanku „Solvay” na „Kościuszkowców”.