Kolejna fala utrudnień na al. Solidarności spowodowana pracami remontowymi

Kolejna fala utrudnień na al. Solidarności spowodowana pracami remontowymi

Ponowne prace drogowe na al. Solidarności przyniosą kolejne niedogodności dla kierowców korzystających z tej trasy. Planowane prace konserwacyjne rozpoczną się już w najbliższych dniach.

Harmonogram robót wygląda następująco:

W nocy z 17 na 18 czerwca przewidziane jest frezowanie oraz układanie warstwy wiążącej na pasie zewnętrznym. W tym okresie, skręt w prawo w ul. Orkana od placu Centralnego będzie niemożliwy, a objazd poprowadzony zostanie ulicą Bulwarową. Nie będzie można również zatrzymać się na odcinku prowadzenia prac. Przystanek autobusowy „Struga” zostanie tymczasowo przeniesiony poza strefę robót. Pomimo to, przejazd przez skrzyżowanie Orkana – Struga będzie nadal możliwy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, ruchem będę kierować osoby uprawnione.

Noc z 18 na 19 czerwca będzie czasem frezowania i układania warstwy wiążącej na pasie wewnętrznym. Skręt w lewo w ul. Struga oraz zawracanie od placu Centralnego będą niemożliwe. Wyjazd z ul. Orkana na al. Solidarności będzie dozwolony tylko w prawo, w stronę centrum Nowej Huty. Objazdy do ulic Struga i Orkana zostaną poprowadzone odpowiednio przez przełączkę przy ul. Bulwarowej oraz przez skrzyżowanie przy ulicach Przyjaźni, Mierzwy i al. Solidarności.

Następnie, noc z 19 na 20 czerwca poświęcona będzie na układanie warstwy ścieralnej na zewnętrznym pasie. Podobne działania będą miały miejsce w nocy z 20 na 21 czerwca, tym razem na pasie wewnętrznym. W obu przypadkach obowiązywać będą podobne ograniczenia jak wcześniej.

Całość prac prowadzona będzie przy wyłączonym sygnalizacji świetlnej. W miejscu robót obowiązuje również ograniczenie prędkości do 40 km/godz. Realizacja prac może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.

Prace bitumiczne przy okolicznych parkingach przeprowadzane będą w ciągu dnia, 21 czerwca. Na ten dzień zaplanowane jest także zakończenie całokształtu prac na tym odcinku.