Nowatorskie metody leczenia migotania przedsionków wprowadzone przez lekarzy z Krakowa

Nowatorskie metody leczenia migotania przedsionków wprowadzone przez lekarzy z Krakowa

Prawdziwym przełomem w medycynie okazała się innowacyjna technika, którą zastosowali lekarze z Krakowa. Jej istota polega na użyciu ultrakrótkich impulsów o dużych ładunkach elektrycznych, które powodują specyficzne, nietermiczne uszkodzenie komórek serca w miejscu aplikacji.

Jak poinformował krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, to właśnie specjaliści z tej renomowanej placówki przeprowadzili nowoczesny zabieg ablacji migotania przedsionków za pomocą metody elektroporacji.

Migotanie przedsionków to najbardziej rozpowszechnione zaburzenie rytmu serca, które nie tylko pogarsza jakość życia pacjenta, ale także wyraźnie zwiększa ryzyko udaru mózgu i śmiertelności. Ablacja jest obecnie najefektywniejszą metodą profilaktyki nawrotów migotania przedsionków i coraz częściej jest stosowana w nowoczesnej kardiologii.

Zespół odpowiedzialny za wykonanie operacji składał się z następujących osób: kardiolodzy dr n. med. Grzegorz Karkowski, dr n. med. Marcin Kuniewicz, dr n. med. Rafał Badacz, lek. med. Tomasz Rajs. Anastezjologiem był lek. med. Mateusz Czapski. Wsparcie techniczne stanowił tech. RTG Adam Bulaszek. Pielęgnację zapewniali: mgr piel. Sylwia Rakoczy-Ciepiela (pielęgniarka anestezjologiczna), mgr piel. Joanna Burdajewicz.