Zmiany w trasie linii nr 134 od 25 listopada: dodatkowe połączenie dla Salwatora

Zmiany w trasie linii nr 134 od 25 listopada: dodatkowe połączenie dla Salwatora

W odpowiedzi na prośby mieszkańców, od 25 listopada br. zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu linii autobusowej numer 134. W nowym planie przewidziano przekierowanie tej linii do placu Na Stawach. Zmiana ta ma na celu stworzenie dodatkowego środka transportu dla osób mieszkających w Salwatorze, które będą mogły skorzystać z bliższego połączenia z linią tramwajową znajdującą się przy Muzeum Narodowym.

Nowa trasa linii nr 134 będzie przebiegać następująco: początek i koniec trasy będzie mieć miejsce przy przystanku „Zoo”, a po drodze autobus przejedzie m.in. przez ulice: Dunin-Wąsowicza, Senatorską, Komorowskiego, Kościuszki, Borelowskiego-Lelewela, ponownie Dunin-Wąsowicza oraz Kałużą i al. Focha. Punktem zwrotnym będzie „Plac Na Stawach”.

Na wydłużonej trasie autobus będzie zatrzymywał się dodatkowo na przystankach „Plac Na Stawach” 71 i „Komorowskiego” 02. Ponadto, na żądanie pasażerów, możliwe będzie zatrzymanie na przystanku „Cracovia Stadion” 02. W weekendy, jeżeli tylko pozwoli na to pogoda, linia nr 134 będzie kursować według stałego rozkładu jazdy pomiędzy przystankami „Cracovia Stadion” a „Zoo”, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Na trasie tej pasażerowie będą mieli możliwość załadunku swoich rowerów na trzech przystankach: „Plac Na Stawach”, „Cracovia Stadion” oraz „Zoo”.