Związek Harcerstwa Polskiego tradycyjnie przekazuje Betlejemskie Światło Pokoju

Związek Harcerstwa Polskiego tradycyjnie przekazuje Betlejemskie Światło Pokoju

Symbol pełen znaczenia, Betlejemskie Światło Pokoju, jest emblematem miłości, przyjazności i spokoju. Tegoroczna akcja pod hasłem „Czyńmy pokój” została zorganizowana po raz 33 przez Związek Harcerstwa Polskiego, co pokazuje, jak długą tradycję ma ta wyjątkowa inicjatywa.

14 grudnia, Kraków ponownie miał okazję gościć Betlejemskie Światło Pokoju. Tego dnia, harcerze reprezentujący Chorągiew Krakowską Związku Harcerstwa Polskiego przekazali symboliczne Światło Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie, insp. Zbigniewowi Nowakowi oraz jego zastępcom – nadkomisarzowi Łukaszowi Stankiewiczowi i podinspektorowi Tomaszowi Bojanowskiemu. Światło to jest symbolem życzeń pokoju i miłości dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji.

Akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest organizowana przez Związek Harcerstwa Polskiego od 1991 roku. W ramach tej tradycji, Światło jest przekazywane ZHP przez skautów słowackich. Proces ten odbywa się naprzemiennie – raz na terenie Słowacji, raz w Polsce. Polska jest nieodłącznym elementem betlejemskiej sztafety, a harcerki i harcerze przekazują Światło dalej, poza granice naszego kraju.

Należy jednak pamiętać, że Betlejemskie Światło Pokoju swoje początki ma w Austrii, gdzie zorganizowano je po raz pierwszy w 1986 roku w Linz jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła wówczas nazwę „Światło w ciemności” i była promowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później, akcję objęli pod swój patronat austriaccy skauci.

Podczas tej wyjątkowej wizyty, harcerze złożyli świąteczne życzenia Komendantowi i jego zastępcom. Insp. Zbigniew Nowak odwdzięczył się, dziękując za odwiedziny i składając harcerzom serdeczne życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia oraz na Nowy Rok.