Debata o lokalizacji stacji podziemnej w centrum Krakowa w kontekście planów budowy premetra

Debata o lokalizacji stacji podziemnej w centrum Krakowa w kontekście planów budowy premetra

Miasto Kraków od miesiąca jest zaangażowane w kampanię „Komunikacja na pierwszym miejscu!”, której celem jest znalezienie optymalnych rozwiązań transportowych dla miasta. Częścią tej inicjatywy jest planowanie i przygotowanie do budowy premetra. Władze miejskie mają już plan wstępny dotyczący rozmieszczenia stacji podziemnych w centrum Krakowa i pracują nad uzyskaniem decyzji środowiskowej. Mieszkańcy jednak zauważają, że stacja o nazwie „Stare Miasto” powinna być umiejscowiona bliżej Rynku, a nie pod parkiem im. Wisławy Szymborskiej przy ulicy Karmelickiej, który został otwarty dla publiczności w ubiegłym roku. Wyrażają też swoje przekonanie, że stacja w okolicach Dworca Głównego powinna mieć bezpośrednie połączenie z istniejącymi stacjami podziemnymi: kolejową oraz tramwajową.

Rafał Terkalski, miłośnik krakowskiej komunikacji miejskiej, twórca inicjatywy „Tramwaj na Mistrzejowice” oraz radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony, skrytykował propozycje Zarządu Inwestycji Miejskich. Jego zdaniem, proponowana lokalizacja stacji jest nieprzemyślana i niewłaściwa, bowiem stacja premetra powinna być zlokalizowana w rejonie Teatru Bagatela, aby stworzyć efektywny węzeł przesiadkowy. Terkalski zwraca uwagę, że konieczne jest także połączenie stacji premetra znajdującej się pod placem Jana Nowaka-Jeziorańskiego z istniejącym dworcem kolejowym i sąsiadującym z nim przystankiem tramwajowym.

Andrzej Kulig, wiceprezydent Krakowa, uspokaja mieszkańców, zapewniając, że przygotowany plan może ulec korekcie. Przyznaje również, że idealnym miejscem na stację centralną byłby obszar w pobliżu Teatru Bagatela. Kulig wskazuje również, że lokalizację stacji pod parkiem im. Wisławy Szymborskiej wybrano na podstawie zgód od konserwatora zabytków, ale miasto nadal uważa to rozwiązanie za nielogiczne pod względem transportowym. Obiecuje on, że po uzyskaniu decyzji środowiskowej możliwa będzie zmiana lokalizacji stacji premetra.

W dniach 5-30 czerwca 2023 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne na temat oceny oddziaływania na środowisko budowy pierwszego etapu premetra. Wielu uczestników wyraziło sprzeciw wobec planów budowy fragmentu linii premetra na estakadzie wzdłuż ulic Dobrego Pasterza i Bora-Komorowskiego, kwestionując generowanie hałasu, wibracji, tworzenie korków drogowych, zaburzenie krajobrazu oraz konieczność wycinki drzew. Dodatkowo, 4 września 2023 roku Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie otrzymał petycję od kilkuset mieszkańców, proszących o rezygnację z budowy odcinka naziemnego premetra wzdłuż ulic Dobrego Pasterza i Bora-Komorowskiego.