Forum Miast Empatycznych – warto dołączyć

Forum Miast Empatycznych – warto dołączyć

Forum Miast Empatycznych to miejsce spotkań przedstawicieli miast z całej Europy, platforma dyskusji o potrzebie budowania równości, otwartych społeczności miejskich, wreszcie okazja do poznania dobrych praktyk i budowania nowych pól współpracy międzynarodowej.

Kraków zaprasza zagranicznych i krajowych partnerów do rozmów o prawach człowieka na szczeblu lokalnym, których doświadczenie i zaangażowanie w politykę równościową inspiruje i buduje nadzieję na lepszą przyszłość naszych lokalnych ojczyzn.

Podczas konferencji porozmawiamy o wyzwaniach, jakie stoją przed nami w związku z rosnącymi nastrojami nacjonalistycznymi, rosnącym populizmem i wymykającą się spod kontroli mową nienawiści w przestrzeni cyfrowej i poza nią. Skrajnie podzielone społeczeństwa i narastające napięcia spowodowane trudną sytuacją gospodarczą, skutkami pandemii, a także poczuciem zagrożenia wywołanego wojną – to fragmenty naszej trudnej rzeczywistości. Miasta najbliższe obywatelom mają do spełnienia niezwykłą rolę w budowaniu wrażliwości społecznej, empatii i umacnianiu idei praw człowieka. Tę odpowiedzialność biorą na siebie urzędnicy w wielu miastach Europy i te dobre praktyki i skuteczne narzędzia miast empatycznych chcemy pokazać podczas spotkania w Krakowie.