Tu chcę mieszkać. Kraków 2023” o tym dlaczego warto

Tu chcę mieszkać. Kraków 2023” o tym dlaczego warto

Choć przyjęta niedawno, bo w 2018 r., ze względu na zmiany w ostatnich latach, wymaga aktualizacji – jest podobna do strategii rozwoju Krakowa „Tu chcę mieszkać. Kraków 2030”. Połączenie, opracowane w ramach konsultacji społecznych, odpowie na wyzwania takie jak: kryzys klimatyczny, zmieniająca się demografia czy potrzeba zrównoważonej mobilności.

Strategia Rozwoju Krakowa „Chcę tu mieszkać. Kraków 2030” to ważny dokument określający długofalową wizję rozwoju miasta. Opiera się na analizie społeczno-ekonomicznej Krakowa i opisuje wyzwania stojące przed miastem oraz odpowiadające im cele i działania. Globalne kryzysy, które nasiliły się w ostatnich latach – kryzysy klimatyczne i zdrowotne (epidemia), zmiany demograficzne, wojna na Ukrainie, postęp technologiczny – dotykają również miasta i społeczności na szczeblu samorządowym. Ocena metodyki wykazała, że ​​dokument ten powinien zostać uzupełniony o zdefiniowanie nowych komponentów lub opisanie istniejących.