Zakup autobusów niskoemisijnych dla stolicy

Zakup autobusów niskoemisijnych dla stolicy

6 kwietnia Unijny Zarząd Projektów Transportowych rozstrzygnął konkurs na wspólnie finansowane projekty zakupu autobusów niskoemisyjnych i niskoemisyjnych – zasilanych energią elektryczną, wodorem lub gazem ziemnym (LNG i CNG) do transportu, a także tramwajów i trolejbussów. MPK SA w Krakowie otrzyma 52,4 mln zł z funduszy unijnych.

Przetarg przygotowany przez MPK SA w Krakowie dotyczył zakupu 10 nowych tramwajów Lajkonik II, które zaczęły służyć mieszkańcom w 2022 roku – w ramach szerszej umowy na dostawę łącznie 60 nowych tramwajów Lajkonik II.

W tym konkursie aplikacja MPK SA w Krakowie uzyskała bardzo wysokie noty i jako jedna z trzech w całym kraju kwalifikuje się do współpracy inwestycyjnej, wskaźnik wynosi 62,7 proc. wartość inwestycji. Oznacza to, że MPK SA w Krakowie otrzyma 52,4 mln zł z funduszy unijnych.

MPK SA w Krakowie od lat skutecznie walczy o środki unijne. W ciągu ostatnich 20 lat krakowska firma zrealizowała projekty o łącznej wartości ponad 2 mld USD, z czego ponad 1 mld USD pochodziło ze środków unijnych. Dzięki nim do Krakowa przyjechało już około 150 nowych niskopodłogowych, klimatyzowanych tramwajów, a około 300 bezemisyjnych autobusów już przyjechało. Konkurs planowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.