Badanie ruchu

Badanie ruchu

Dziś Kraków rozpoczyna realizację pomiarów w ramach kompleksowych badań ruchu na rok 2023. Prace będą prowadzone na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – łącznie 36 gmin. Elementem każdego badania drogowego są ankiety przeprowadzane wśród mieszkańców. Interesuje ich ruch mieszkańców Krakowa i ich preferencje transportowe.

Uczestnicząc w kursie, mieszkańcy pomagają usprawnić transport w swojej społeczności. Działania te obejmują: badania mieszkańców, badania zapełnienia transportem publicznym, analizy natężenia ruchu.

Śledczy losowo wybiorą gospodarstwa domowe, w których wszyscy obecni mieszkańcy mają więcej niż sześć lat. W sumie przebadanych zostanie 10 000 osób. gospodarstw domowych, w tym 6 tys. z Krakowa i 4 tys. z okolic podmiejskich. Wywiady z gospodarstwami domowymi będą odbywać się od 10 maja do 17 czerwca, w środę, czwartek i piątek, następnie o godzinie 5:00, a następnie w soboty o godzinie 22:00.