Gigantyczna inwestycja kolejowa skróci czas podróży z Krakowa do Zakopanego do 90 minut

Gigantyczna inwestycja kolejowa skróci czas podróży z Krakowa do Zakopanego do 90 minut

Na horyzoncie widnieje ogromna inwestycja w infrastrukturę kolejową, która ma na celu zrewolucjonizować podróżowanie z Krakowa do Zakopanego, skracając czas przejazdu do zaledwie 90 minut. Wymagać to będzie budowy dziesiątek kilometrów nowych torów, konstrukcji kilkunastu tuneli, a także szeregu estakad i mostów. Projekt ten nie zostanie jednak ukończony przed rokiem 2028.

PKP PLK podało do wiadomości, że zawarto umowę dotyczącą modernizacji odcinka Rabka Zaryte – Mszana Dolna, stanowiącego część większego projektu Podłęże – Piekiełko. Część tras jest już w trakcie prac modernizacyjnych, a następne mają zostać rozpoczęte w najbliższej przyszłości. Celem wszystkich tych działań jest całkowite przebudowanie infrastruktury na trasie Podłęże – Piekiełko i stworzenie nowego układu torów, który umożliwi znaczące skrócenie czasu podróży pomiędzy Krakowem a Zakopanem (obecnie wynosi on blisko 4 godziny). Korzyści z szybszej podróży będą miały również inne trasy małopolskie, takie jak Kraków – Mszana Dolna (czas podróży wyniesie około 40 minut) czy Kraków – Nowy Sącz (dojedziemy w 55 minut).

Projekt przewiduje budowę 58 kilometrów torów, 11 tuneli, 8 estakad, 20 mostów oraz około 30 wiaduktów. Prace główne planowane są do zakończenia w roku 2028, ale już wcześniej mają zostać uruchomione nowe połączenia, będące częścią tej imponującej inwestycji. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to około 10 miliardów złotych.