„Krakowski Ambasador Wielokulturowości 2022” – zgłoszenia kandydatur już wpływają

„Krakowski Ambasador Wielokulturowości 2022” – zgłoszenia kandydatur już wpływają

Czy znasz kogoś, organizację lub instytucję, która działa na rzecz dialogu międzykulturowego? Jeśli tak, możesz zgłosić swojego kandydata do konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości 2022”. Propozycje można składać do 30 czerwca.

Konkurs ten ma na celu wspieranie działalności i inicjatyw promujących zróżnicowanie kulturowe, etniczne, wyznaniowe oraz integrację mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców. Tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” jest przyznawany przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości za osiągnięcia z poprzedniego roku kalendarzowego.

Aby zgłosić kandydaturę do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przekazać go w jeden z następujących sposobów:

  • dostarczenie podpisanego wniosku do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków – III piętro, sekretariat – pokój nr 08/segment B, lub
  • przesłanie skanu podpisanego wniosku wraz z wersją edytowalną dokumentu na adres e-mailowy Wydziału: [email protected] (wpisując w temacie wiadomości: „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022”), lub
  • za pośrednictwem Portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa, lub
  • tradycyjnie, przesyłając zgłoszenie pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Referat ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej – ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków z dopiskiem „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022” (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, a nie data umieszczenia pisma w skrzynce nadawczej, jeżeli data stempla placówki operatora będzie późniejsza).

Termin składania zgłoszeń kandydatur upływa 30 czerwca.