Krakowski Kazimierz i Stradom: obszary pod nowymi regulacjami

Krakowski Kazimierz i Stradom: obszary pod nowymi regulacjami

Od początku drugiej dekady XXI wieku, Kraków stopniowo wprowadza regulacje dotyczące zasad parków kulturowych. Celem tworzenia tych przepisów jest konserwacja unikalnego krajobrazu kulturowego dla wybranych regionów. 31 sierpnia jest ostatnim dniem na dostosowanie się mieszkańców i właścicieli nieruchomości do nowych zasad obowiązujących na terenach Kazimierza i Stradomia.

Wdrażanie przepisów dotyczących parków kulturowych to najbardziej innowacyjny sposób ochrony dziedzictwa, wskazany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. To alternatywa dla oznaczania obiektów jako pomniki historii, wpisywania ich do rejestru zabytków czy uwzględniania w planach zagospodarowania przestrzennego.

Kazimierz połączony ze Stradomiem stanowi niepowtarzalną przestrzeń, usytuowaną w najbardziej wartościowym historycznie fragmencie Krakowa. Ten obszar to fascynująca mozaika różnorodnych terenów o unikatowej genezie, charakterze i sposobie użytkowania. Jego wartość została doceniona na początku XX wieku, kiedy to ówczesna struktura urbanistyczna została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-12. Kazimierz ze Stradomiem znajduje się również na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także jest częścią historycznego miasta uznawanego za pomnik historii przez prezydenta Polski. Obszar ten obejmuje ponad 140 hektarów.

Podobnie jak inne parki kulturowe, rozporządzenie dotyczące utworzenia Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, zawiera regulacje dotyczące prowadzenia prac budowlanych, działalności handlowej i usługowej czy ogródków gastronomicznych. Określa również zasady umieszczania szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (również na barkach) oraz urządzeń technicznych. Dodatkowo reguluje kwestię transportu osób przy użyciu wolnobieżnych pojazdów z napędem elektrycznym (tzw. meleksy).