Kurs pomocy przedmedycznej dla szóstoklasistów

Kurs pomocy przedmedycznej dla szóstoklasistów

O tym jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna nie każdy ma okazję się przekonać. Jednak doświadczenie wielu osób, wskazuje jasno, iż jest to wiedza, którą posiadać powinien każdy. Co więcej, powinna zostać przekazana wcześnie jeszcze na etapie nauki szkolnej, gdy dzieci są podatne na przyswajanie nowych umiejętności.

Z takiego założenia wyszły również władze samorządowe miasta Krakowa. Ogłoszono konkurs na przeprowadzenie kursów z pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym z obsługi defibrylatora, dla uczniów VI klas szkół podstawowych.

Szkolenia te miałyby zostać zrealizowane w ramach „Programu powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków”. Planowane jest objęcie kursem 127 klas z niemalże 57 szkół na terenie Krakowa.  Tym samym w szkolenie weźmie udział około 2794 uczniów. Kwota jaką przewidziano na realizację programu szkoleń wynosi 419 tys. zł.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przy Urzędzie Miasta Krakowa, czeka na zgłoszenia osób chcących podjąć się realizacji szkoleń przedmedycznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 stycznia 2023 roku.