Modernizacja ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki w Krakowie

Modernizacja ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki w Krakowie

Od sierpnia tego roku przystąpi się do prac związanych z przebudową krakowskich dróg: ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki, wraz z torowiskiem tramwajowym kończącym się na pętli Salwator. Prace potrwają około 12 miesięcy.

Renowacja obejmie cały odcinek począwszy od ulicy Floriana, przez przystanki Filharmonia, aż do pętli Salwator – wszystkie skrzyżowania wliczając. Całkowicie będzie to stanowić 3433,130 metrów pojedynczego toru. Projekt uwzględnia także renowację skrzyżowań, oświetlenia, systemu odwodnienia, sieci wodociągowej oraz modernizację sieci cieplnej.

Torowisko nadal będzie osadzone w jezdniach – o rozstawie osi wynoszącym 2,90 m dla Zwierzynieckiej i 3,20 m dla Kościuszki. W okolicach mostu ponad Rudawą zostanie przywrócony rozstaw osi 2,74 m, a także zostanie odtworzona geometria pętli Salwator w istniejącym miejscu. Na trasie zaplanowano dodatkowo przechyłki umożliwiające przemieszczanie się tramwajów z maksymalną dozwoloną prędkością wynoszącą 40 km/godz. Perony zostały zlokalizowane w miejscach zbliżonych do obecnych, lecz przystanek Komorowskiego zostanie lekko przesunięty w kierunku pętli. Zostaną wprowadzone przystanki typu wiedeńskiego (za wyjątkiem przy pętli, gdzie warunki na to nie pozwalają). Zaprojektowano również sieć trakcyjną łańcuchową, skompensowaną i „odłączoną” od budynków. Na pętli planowane jest wprowadzenie płaskiej sieci trakcyjnej. Wykorzystane zostaną słupy dekoracyjne trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe.

Firma ZUE jest wykonawcą robót, które będą kosztować 94 miliony złotych brutto. Start prac zaplanowany jest na 26 sierpnia. Prace na połowie tarczy skrzyżowania z ATW zaplanowane są na 23 września, natomiast prace na drugiej połowie zaplanowane są na maj 2024 roku. Całość robót zakończy się w ciągu roku od momentu przekazania placu budowy – czyli najprawdopodobniej w sierpniu 2024 roku.

Planuje się również zmiany w komunikacji miejskiej. Trasa linii tramwajowej nr 1 zostanie zmieniona na trasę Cichy Kącik – Wańkowicza. Autobusy: linia 502 relacji Komorowskiego – Aleja Przyjaźni oraz linie 100/101 Kopiec Kościuszki – Salwator (wjazd kieszeniowy) – Osiedle Podwawelskie zostaną przekierowane. Linie autobusowe: 109, 209, 229, 239, 249, 259, 269 zostaną przekierowane przez most Zwierzyniecki do pętli Osiedle Podwawelskie.