Najnowsze plany rozbudowy infrastruktury kolejowej na trasie Kraków-Zakopane

Najnowsze plany rozbudowy infrastruktury kolejowej na trasie Kraków-Zakopane

Decyzja o realizacji projektu budowy linii kolejowej łączącej Podłęże z Piekiełkiem jest nadal aktualna – deklaruje Ministerstwo Infrastruktury. Dodatkowo, istnieją obecne rozmowy dotyczące możliwości optymalizacji czasu podróży na już istniejących, niedawno zmodernizowanych trasach.

Podczas konferencji, która odbyła się w poniedziałek i poświęcona została tematowi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, podkreślił wagę inwestycji w budowę linii „Podłęże-Piekiełko” oraz modernizacje linii Chabówka-Nowy Sącz. Są to kluczowe przedsięwzięcia mające na celu odpowiedzieć na rosnące potrzeby regionu – skomentował Malepszak.

Punktem zainteresowania wicepremiera było również skrócenie czasu przejazdu do Nowego Sącza, Krynicy oraz Zakopanego, gdzie nowa trasa umożliwi pokonanie drogi z Krakowa w około 1,5 godziny. Zwrócił on jednak uwagę, że możliwe jest również usprawnienie istniejącej już trasy do Zakopanego tak, by czas przejazdu zredukować poniżej 2 godzin.

Linia do Zakopanego przez ostatnie lata przechodziła modernizację, która przysparzała wielu problemów pasażerom. Trudności te wynikały głównie z licznych, na całej linii aż 180, przejazdów w poziomie szyn – jak tłumaczył Mateusz Wanat z PKP PLK. Dodał również, że nie wszystkie z nich można usunąć, ale jeśli uda się poradzić ze wszystkimi ograniczeniami, czas podróży poniżej 2 godzin stanie się realny.

Natomiast budowa linii Podłęże-Piekiełko jeszcze się nie rozpoczęła. W międzyczasie trwają prace na kolejnych odcinkach pomiędzy Chabówką i Nowym Sączem, które mimo formalnej nazwy „modernizacja”, w praktyce oznaczają budowę całkowicie nowej infrastruktury. Wiceminister deklaruje ambitne plany zamknięcia całości inwestycji do roku 2030, dodając przy tym, że nowe kierownictwo PKP PLK nie zamierza opóźniać tych działań.

Zapowiedział również, że już niedługo zostanie podpisana umowa na projekt nowej linii kolejowej do Myślenic.