Nowe tory dla czystości powietrza: Kraków pionierem Stref Czystego Transportu

Nowe tory dla czystości powietrza: Kraków pionierem Stref Czystego Transportu

Perspektywa roku 2025 rysuje się na mapie Europy jako pełna ekologicznych zmian w transporcie – przewiduje się, że na starym kontynencie będzie funkcjonowało 507 specjalnych obszarów znanych jako Strefy Czystego Transportu. Wśród nich znajdzie się także polska perła – Kraków, który planuje wdrożenie takiej strefy już od lipca 2024 roku. Niewątpliwym celem jest ograniczenie dostępu do miasta dla najbardziej zanieczyszczających środowisko samochodów.

Kraków uzyskał status pioniera w swoim kraju, jako pierwsze miasto, które podjęło decyzję o ustanowieniu Strefy Czystego Transportu. Ten specjalny obszar, których granice obejmą całe miasto, zakazuje poruszania się pojazdom, których emisja zanieczyszczeń jest największa – począwszy od 1 lipca 2024 roku.

Chociaż wiek niektórych z tych pojazdów przekracza 30 lat, a ich udział wynosi jedynie 2% wszystkich aut krążących w Krakowie, to jednak ich wpływ na jakość powietrza jest nieproporcjonalnie duży. Okazuje się bowiem, że dopuszczalny poziom emisji węglowodorów i tlenków azotu z tych starych samochodów jest aż 16 razy wyższy niż w pojazdach, które otrzymają „zielone światło” do poruszania się po terenie Strefy Czystego Transportu.

Zagadnienie to stało się przedmiotem badań przeprowadzonych w 2014 roku przez zespół naukowców pod przewodnictwem prof. Ewy Czarnobilskiej z Collegium Medicum UJ. Ich wyniki ujawniły, że aż 75% tlenków azotu w Krakowie pochodzi z transportu kołowego. Interesującym było również odkrycie, iż bliskość źródeł zanieczyszczeń ma bezpośredni wpływ na zdrowie – im bliżej dzieci mieszkają ulicy, tym częściej doświadczają astmy czy alergii skórnych.