Opiekun tymczasowy dla dziecka z Ukrainy

Opiekun tymczasowy dla dziecka z Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie została wprowadzona specustawa wprowadzająca regulacje prawne dedykowane głównie obywatelom Ukrainy, w tym utworzono funkcję opiekuna tymczasowego, czyli osobę reprezentującą małoletniego obywatela Ukrainy, który nie ma formalnych opiekunów w Polsce. Warto poznać jakie obowiązki i uprawnienia ma opiekun tymczasowy oraz jak wygląda proces składania wniosku o opiekę tymczasową.

Kto może być opiekunem tymczasowym

Małoletni, to osoba, która nie ukończyła 18 lat. Taka osoba nie może jeszcze w pełni samodzielnie mieszkać, zarabiać i decydować o swoim majątku. Co do zasady, za dzieci do lat osiemnastu istotne decyzje podejmują rodzice. W przypadku, gdy rodzice nie mogą sprawować osobiście opieki – konieczne staje się uregulowanie sytuacji prawnej dziecka lub nastolatka, tak by miał dorosłego opiekuna. Ma to miejsce na przykład, gdy rodzice są za granicą, np. w Ukrainie, a dzieci pozostają w Polsce. – Osoba, która faktycznie opiekuje się małoletnim, a nie jest jego rodzicem lub opiekunem prawnym, powinna wystąpić do sądu o ustanowienie opieki tymczasowej. Jest to istotne, między innymi w celu uregulowania formalności dziecka i umożliwienia korzystania przez dziecko z pomocy socjalnej – mówi mecenas Anna Plebanek-Liro z Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci – Adwokat Kraków.

Jakie warunki musi spełniać opiekun tymczasowy?

Opiekunem tymczasowym może zostać osoba dorosła (powyżej 18 roku życia), bez względu na obywatelstwo. Opiekun tymczasowy powinien być ustanowiony przede wszystkim spośród rodziny, krewnych lub innych zaufanych osób. Bardzo często opiekunami tymczasowymi zostają osoby, u których dziecko/nastolatek mieszka w Polsce. Jeśli nie ma kandydata na opiekuna tymczasowego sąd – w porozumieniu z właściwymi organami wspierania rodzin – znajdzie odpowiedniego opiekuna dla osoby małoletniej. Poza odpowiednim wiekiem, warunkiem formalnym jaki musi spełniać opiekun tymczasowy to niekaralność (brak wyroku skazującego za przestępstwo) i posiadanie określonych praw, jak np. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej, brak ograniczenia praw publicznych czy też brak pozbawienia władzy rodzicielskiej. Więcej informacji na ten temat w artykule: https://krakowscyadwokaci.pl/jak-ustanowic-opiekuna-tymczasowego-dla-niepelnoletniego-obywatela-ukrainy/

Jak złożyć wniosek o opiekę tymczasową?

Wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejscowości lub dzielnicy miasta w której przebywa małoletni. Można to zrobić samemu, jednak

należy pamiętać, że specustawa ws. pomocy obywatelom Ukrainy wymaga, aby wniosek zawierał odpowiednie elementy. Aby się w tym nie pogubić warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata. W tym celu należy udać się do punktów pomocy prawnej lub do Centrum Pomocy Prawnej, gdzie zapewnione zostanie wsparcie przy przygotowywaniu wniosku.