Planowane prace związane z instalacją nowej sieci wodociągowej i budową kanalizacji od 8 kwietnia

Planowane prace związane z instalacją nowej sieci wodociągowej i budową kanalizacji od 8 kwietnia

Od dnia 8 kwietnia przewidziane są działania związane z montażem nowego systemu wodociągowego. Biorąc pod uwagę, że te działania będą realizowane na istniejącej arterii drogowej, dostęp do prywatnych nieruchomości zostanie gwarantowany za pomocą aktualnie tworzonej podbudowy torowiska.

Gdy nadejdzie czas na przepięcie sieci wodociągowej, ruszą prace dotyczące konstrukcji kanalizacji deszczowej oraz modernizacji fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej. Kolejno, nastąpi przystąpienie do prac drogowych.

W dodatku, wprowadzone zostaną właściwe środki informacyjne i organizacyjne. Przed rozpoczęciem prac, mieszkańcy ulicy Krzesławickiej zostaną poinformowani o nadchodzących zmianach. Drogi dojazdowe zostaną odpowiednio oznakowane a miejsce prac zostanie otoczone barierkami. Zachowany zostanie ciąg dla pieszych wzdłuż przebudowywanego odcinka. Po ukończeniu prac drogowych, jezdnia zostanie udostępniona dla mieszkańców, natomiast działania będą kontynuowane w zakresie infrastruktury torowej.