Prace nad rozbudową autostrady A4 między Krakowem a Tarnowem nabierają tempa

Prace nad rozbudową autostrady A4 między Krakowem a Tarnowem nabierają tempa

Z informacji wynika, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) aktywnie przygotowuje się do realizacji projektu poszerzenia autostrady A4. Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk, przystąpił do podpisania Programu Inwestycji, który obejmuje opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla rozbudowy trasy pomiędzy Krakowem a Tarnowem.

Według GDDKiA, zwiększenie liczby pojazdów na autostradzie A4 wpływa istotnie na jej przepustowość oraz komfort jazdy użytkowników. Zwiększony ruch oznacza mniej płynności, częstsze zatory oraz zwiększone ryzyko kolizji. Na podstawie przeprowadzonych analiz GDDKiA przewiduje, że w 2037 roku ilość pojazdów poruszających się między węzłami Kraków Bieżanów a Targowisko wzrośnie do poziomu między 72 a 82 tysięcy. Natomiast na odcinku okalającym Tarnów będzie to od 37 do 41 tysięcy pojazdów.

Kacper Michna z GDDKiA wyjaśnia, że aby autostrada spełniała swoją funkcję w przyszłości, konieczna jest jej rozbudowa o trzeci pas na 75-kilometrowym odcinku od Krakowa do Tarnowa. Niewykluczone są także prace nad poprawą płynności ruchu na odcinkach w granicach Krakowa, między ulicą Kąpielową (między węzłami Kraków Południe i Kraków Łagiewniki) a węzłem Kraków Bieżanów, gdzie obecnie są już dostępne po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Autostrada A4 jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w kraju, łączącym zachodnią i wschodnią granicę Polski. Stanowi również największą arterię Małopolski, z stale rosnącym ruchem pojazdów. Dane Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego na trasie Kraków-Tarnów w 2015 roku – trzy lata po połączeniu tych miast autostradą – pokazały, że ruch wynosił od 18 tysięcy (odcinek Tarnów Zachód – Tarnów Centrum) do 34 tysięcy pojazdów (odcinek Bieżanów – Targowisko). Kolejny pomiar z lat 2020-2021 ujawnił prawie dwukrotny wzrost ruchu. Na odcinku Bieżanów – Targowisko liczba ta wyniosła już prawie 64 tysiące pojazdów (wzrost o 87%), a na trasie przecinającej Tarnów – ponad 31 tysięcy (więcej o 74%).